Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 01-07-2013 07:55

„Mały człowiek – wielkie możliwości” - Partnerstwo OCDL i Gminy Korfantów

Miło jest nam poinformować, że projekt „ Mały człowiek – wielkie możliwości” tworzony w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 uzyskał 92 punkty na 100 możliwych. i zakwalifikował się do realizacji.

Projekt realizowany będzie wspólnie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Gminę Korfantów. Wartość projektu to kwota 551 570, 04 zł przy wkładzie własnym Gminy 15 %. W projekcie przewidziano dodatkowy oddział przedszkolny , zakup sprzętu i zatrudnienie dodatkowego personelu w przedszkolach: w Ścinawie Nyskiej i w Korfantowie.