Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 03-07-2013 10:07

Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej

projekty 016.jpeg W ramach projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej przeprowadzone były zajęcia edukacyjne pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

projekty 001.jpeg projekty 002.jpeg projekty 003.jpeg projekty 004.jpeg projekty 005.jpeg projekty 014.jpeg projekty 017.jpeg projekty 015.jpeg projekty 018.jpeg projekty 019.jpeg projekty 020.jpeg projekty 021.jpeg projekty 029.jpeg projekty 030.jpeg