Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 14-10-2013 14:35

Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego

1.gif 2.gif

Gmina Korfantów
w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej
informuje, iż przystąpiła do realizacji projektu pn.

„Mały człowiek – wielkie możliwości”

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1

utworzony został dodatkowy oddział przedszkolny
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej -
Przedszkole w Ścinawie Nyskiej dla dzieci 3 – letnich.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do przedszkola, w którym to stworzone są warunki wszechstronnego rozwoju społecznego i edukacyjnego dziecka.

Projekt realizowany jest w okresie od 9 września 2013 do 31 grudnia 2014 roku, a jego działaniem objętych zostało 20 dzieci ze Ścinawy Małej, Ścinawy Nyskiej, Jegielnicy oraz Węży.

W ramach projektu realizowane będą również dodatkowe zajęcia logopedyczne, zajęcia z rytmiki i języka angielskiego w grupie 4-5 oraz 6-latków. 

Grupa '3-latki' - jest zabawa - zdj.2.jpeg Grupa '3-latki' - pierwszy spacer po Ścinawie - zdj.5.jpeg Grupa '3-latki' - zabawa trwa - zdj.3.jpeg Grupa '3-Latki' Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20.09. -  zdj.1.jpeg   Grupa '3-latki' - i przerwa na śniadanko - zdj.4.jpeg