Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 06-09-2013 08:50

Nowy rok szkolny

12.jpeg 30 sierpnia 2013 roku odbyła się narada dyrektorów placówek oświatowych związana z zakończeniem i rozpoczęciem roku szkolnego. W naradzie oprócz dyrektorów uczestniczyli: Pan Mariusz Żabiński- Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, Rady Miejskiej w Korfantowie, Pan Piotr Krzywicki- Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Korfantowie oraz Pan Tadeusz Rzepski- Dyrektor Szkoły Stowarzyszeniowej we Włodarach.

Burmistrz Korfantowa na spotkaniu podziękował Pani Annie Siei za sprawne kierowanie Gimnazjum w Ścinawie Małej za trud włożony w pracę na rzecz szkoły i zaangażowanie oraz wręczył Pani Barbarze Bugno- nauczycielowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ścinawie Małej akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Na okoliczność rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014 Burmistrz Korfantowa złożył wszystkim życzenia wytrwałości w pracy, realizacji edukacyjnych zamierzeń, wiary we własne możliwości oraz sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Opracowała: Jolanta Grzegorzewicz

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg 05.jpeg 06.jpeg 07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg 10.jpeg  13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg