Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 11-05-2011 12:29

Konkurs Odnowy wsi rozstrzygnięty!

Informuję, że na V sesji Rady Powiatu w Nysie w dniu 29 kwietnia 2011 r. zostało pozytywnie rozpatrzonych 7 wniosków złożonych przez sołectwa z terenu Gminy Korfantów. W ramach konkursu sołectwa otrzymały dotacje na realizację zadań w wysokości:
 
Lp.
Sołectwo
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1.
Myszowice
„Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach – I etap”
2 000 zł
2.
Przechód
„Krzewy, drzewka posadzimy – wieś upiększymy i w konkursie „Piękna Wieś Opolska” zwyciężymy”
1 500 zł
3.
Puszyna
„Zagospodarowanie wolnej przestrzeni k/ miejscowej świetlicy oraz placu ustawionych pojemników przeznaczonych na segregację odpadów”
1 000 zł
4.
Rączka
„Tereny zielone – Poprawa wyglądu terenu wokół świetlicy”
1 500 zł
5.
Ścinawa Mała
„Parking wraz ze skwerem i zadrzewioną alejką przy Ośrodku Integracji Społecznej w Ścinawie Małej” – z wyłączeniem wykonania parkingu
2 000 zł
6.
Włodary
„Nasze CAMP NOU – II etap”
2 000 zł
7.
Włostowa
„Odnowione boisko – mieszkańcom do zdrowia blisko”
2 000 zł
 
Jednocześnie proszę Liderów Odnowy Wsi / Sołtysów o składanie nowych montaży finansowych do dnia 16 maja 2011 r. na kwotę otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nysie. Gmina Korfantów dofinansuje zadania na poziomie Starostwa Powiatowego w Nysie.
Natomiast wnioski sołectw: Jegielnica, Kuropas, Rynarcice i Rzymkowice zostały rozpatrzone negatywnie.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Jolantą Grzegorzewicz bądź Panią Agnieszką Kubica, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie tel. 77 43 43 820 wew. 37 bądź 42 lub e-mail: edukacja@korfantow.pl
 
Do pobrania:
- DOCmontaż finansowy (46,00KB)