Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 24-05-2011 09:57

Ruszyła rekrutacja do XIX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

30140265.gif

XIX Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego to 10 dni wytężonej pracy w grupie ok. 30 osób z całej Polski. To możliwość wymiany doświadczeń i poglądów, rozwijania postaw i nawiązania kontaktów.

Szkoła odbywa się w terminie 14-24 września 2011 r. w Popowie koło Serocka.
 
Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego jest dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych.
Celem tej szkoły jest edukacja liderek/ów życia publicznego, poprzez przekazanie umiejętności i wiedzy potrzebnych w działalności społeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do rozwijania postaw i wymiany poglądów.
Do udziału w Szkole zapraszane są osoby, które:
- ukończyły 20 lat,
- są liderkami / liderami w swoich środowiskach, organizacjach, partiach,
- od co najmniej 2 lat angażują się w życie społeczno-polityczne,
- chcą wzmacniać swoje kompetencje liderskie.
Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.szkola-liderow.pl. Termin zgłoszeń upływa 9 czerwca 2011 r. Można przedstawić również listy polecających lub innych materiałów poświadczających działalność na adres email: , do dnia 9 czerwca 2011 r., do godz. 1800, w temacie podając MATERIAŁY XIX SLSO – Imię i Nazwisko.
Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.
 
Harmonogram rekrutacji:
do 9.06.11 r. do godz. 1800         - termin przesyłania zgłoszeń
17.06.11 r., godz. 1800   - ogłoszenie listy osób przyjętych na rozmowy kwalifikacyjne
21-22, 27-29.06.11 r.                 - rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie
30.06.11 r. godz. 1800                - ogłoszenie listy uczestników Szkoły
 
Uczestnicy pokrywają część kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości 550 zł, pozostałe koszty są pokryte przez partnerów XIX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.
 
Kontakt:
Magdalena Tchórznicka
e-mail:
tel. 22 556 82 63
 
 
Więcej informacji dotyczących XIX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego
oraz rekrutacji znajduje się na stronie www.szkola-liderow.pl