Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 02-08-2011 13:44

Kuchnia miodem płynąca

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym „Kuchnia miodem płynąca”.
Konkurs kulinarny odbędzie się w dniu 3 września 2011 r. w godz. od 13:00 do 16:00 podczas trwania Opolskiego Jarmarku Folkloru w Łowkowicach (gmina Kluczbork).

Konkurs skierowany jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, grup odnowy wsi i sołectw z terenu Województwa Opolskiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej do 19 sierpnia 2011 r. Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załączoną wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres biuro@dolinastobrawy.pl
Każdy uczestnik ma prawo zgłoszenia do udziału w konkursie jednej potrawy z dodatkiem miodu. Potrawa powinna być dostarczona na konkurs w formie gotowej. Do potrawy należy dołączyć dane wykonawcy i krótki opis.
Trzem uczestnikom konkursu, których potrawy zdobędą najwyższą liczbę punktów zostaną wręczone nagrody rzeczowe (sprzęt AGD), a pozostali uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki.
Wszystkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować pod numer tel. 77 413 11 38 lub drogą elektroniczną na adres biuro@dolinastobrawy.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki:
- DOCregulamin konkursu (168,00KB),
- DOCkarta zgłoszeniowa (163,00KB).