Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 15-11-2011 13:39

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi były przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 306/2011 Burmistrza Korfantowa z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Zgodnie z w/w Zarządzeniem konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 21 października 2011 r. do 4 listopada 2011 r. W trakcie konsultacji do Urzędu Miejskiego nie wpłynął żaden wniosek. W dniu 4 listopada o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji. Na spotkanie zostało zaproszonych 35 organizacji z czego w spotkaniu uczestniczyło 16 organizacji. W trakcie spotkania 2 organizacje złożyły swoje wnioski do Rocznego Programu. Wniosek został złożony przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Fundację „ Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów.

  konsultacje 2011 044.jpeg konsultacje 2011 046.jpeg konsultacje 2011 047.jpeg