Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 24-01-2012 11:07

Zaproszenie na szkolenie - podniesienie poziomu kultury współpracy poprzez poprawę jakości polityk publicznych

Temat: Podniesienie poziomu kultury współpracy poprzez poprawę jakości polityk publicznych. Szkolenie w ramach „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.
Polityki publiczne miasta Opola
Wypełnianie wniosków KRS dla organizacji
W programie m.in.:
Szkolenie praktyczne: Model współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi - Patryk Kulig – student, trener tego projektu
Referat: Polityki publiczne miasta Opola wobec organizacji pozarządowych - Przemysław Parkitny, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi -Urząd Miasta Opola
Zajęcia praktyczne: Wypełnianie wniosku KRS przez organizację - Jan Całka – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich – Urząd Miasta Opola

Czas: 2 lutego 2012 r., godz. 9.00 – 16.00

Miejsce:
Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych www.trzecisektor.opole.pl , Opole, ul. Żeromskiego 3 (naprzeciw kina Helios)
Grupa docelowa:
przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych województwa opolskiego
Zgłoszenia i wszelkie dodatkowe informacje u trenera:
Patryk Kulig, email: pkulig@diplomacy.pl albo tel. 504 574 462
Szczegółowe informacje na temat projektu: http://www.wszechnica.org.pl/?p=15