Dziś są imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wybierz język:
 24-01-2012 11:00

XI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Morozie

Informuję, że tegoroczne spotkanie w Morozie odbędzie się w dniach 24 - 26 maja 2012 pod hasłem „Organizacje, samorząd, razem czy osobno?”. W trakcie spotkanie będzie poruszana problematyka relacji organizacji społecznych z samorządem gminnym.
Program spotkania obejmie trzy bloki tematyczne: prawo, komunikacja i dobre praktyki. Fundacji Wspomagania Wsi wraz z Nidzicką Fundacją Rozwoju zaprasza po dwie osoby z jednej gminy. Mogą być to przedstawiciele dwóch organizacji, lub dwie osoby z tej samej organizacji. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację przy pomocy ankiety on-line.
Po prawidłowym zarejestrowaniu się, osoba zgłaszająca otrzyma mail z numerem i  ankietą, którą należy wypełnić, wydrukować, podpisać i odesłać na adres podany w ankiecie.
Termin zgłoszenia upływa 24 lutego 2012.
Koszt udziału w spotkaniu wynosi około 600 PLN od osoby. Udział w spotkaniu jest dofinansowywany. Uczestnicy wnoszą opłatę 35 PLN (od osoby) oraz sami pokrywają koszt podróży.
Do dnia 31 marca 2012 r. zostanie zamieszczona na stronach Fundacji Wspomagania Wsi (www.fww.org.pl) i Nidzickiej Fundacji Rozwoju (www.nida.pl) lista osób zakwalifikowanych na Spotkanie.
Do dnia 15 kwietnia 2012 r. osoby zakwalifikowane zobowiązane są do wniesienia opłaty w wysokości 35 PLN, numer konta zostanie podany na w/w stronach oraz przesłany pocztą mailową.
Do dnia 30 kwietnia 2012 r. opublikowana zostanie ostateczna lista uczestników Spotkania.
 
MM/JG