Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 19-11-2012 13:18

Wyniki konsultacji

Burmistrz Korfantowa

ogłaszam wynik konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

1. Konsultacje były przeprowadzone w dniach od 8 listopada 2012 r. do 15 listopada 2012 r.

2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

3.W okresie konsultacji do Urzędu Miejskiego wpłynęły 3 wnioski w sprawie inicjatyw lokalnych oraz 3 wnioski dotyczące wprowadzenia zmian do projektu. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone, lecz nie wszystkie zostały ujęte w rocznym programie współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

4. Ostateczne spotkanie, kończące konsultacje odbyło się w dniu 15 listopada 2012 r. o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 18 organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Korfantów. Na spotkaniu złożono 14 opinii do „projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”. Jedna opinia wnosiła uwagi do w/w projektu natomiast 13 opinii określały program jako pozytywny i bez uwag. Z pośród wniosków, które wpłynęły 2 organizacje prosiły o zwiększenie środków finansowych.

Burmistrz Korfantowa
/-/ Zdzisław Martyna