Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 19-02-2013 14:35

„Piękna wieś Opolska 2013 rok”- „Z przeszłości do przyszłości”

Zapraszamy do udziału w szesnastej edycji konkursu „Piękna Wieś Opolska 2013”.

W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w pięciu kategoriach :
- „Najpiękniejsza wieś”, - udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa.
- „Najlepszy start w odnowie wsi”- do kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi” można zgłosić wieś, która przystąpiła do programu Odnowy Wsi w województwie opolskim w latach 2009 – 2012.
-„Najlepszy projekty odnowy wsi” - udział mogą wziąć przedsięwzięcia, których zakończenie realizacji nastąpiło w latach 2009 -2013 wykonane w ramach realizacji programu Odnowa Wsi, zgodne z Planem Odnowy Miejscowości
-„Najlepsza zagroda wiejska”- udział może wziąć zagroda znajdująca się na terenie wsi, o obecnych bądź dawnych funkcjach gospodarstwa rolnego (prowadzącego produkcję roślinną lub zwierzęcą), która jest miejscem zamieszkania rodziny oraz pracy przynajmniej jednego z jej członków. Dopuszcza się udział zagród położonych w granicach miasta, na terenie o charakterze wiejskim.

W roku 2013 sołectwa , które zdecydują się na udział w konkursie „Piękna wieś Opolska 2013” będą mogły się ubiegać o tytuł „Wieś dziedzictwa kulturowego” tj. miejscowość o wysokim zasobie kulturowym, wyróżniająca się z pośród innych dzięki specyfice i występowaniu kluczowego tematu przewodniego oraz posiadającej wyjątkowy i niepowtarzalny klimat.
Kryteria oceny odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz kryteriów akcji „Wieś przyszłości”.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej www.odnowawsi.eu w zakładce Program Odnowy Wsi- Konkurs Piękna Wieś Opolska.