Dziś są imieniny: Kornela, Marii, Mirosławy
Wybierz język:
 13-05-2013 14:42

Plebiscyt Nowej Trybuny Opolskiej

Nowa Trybuna Opolska przystępuje do realizacji projektu skierowanego do Czytelników mieszkających na terenach wiejskich.

Akcje mają na celu promocję dobrych praktyk i działań najlepszych Rolników, Sołtysów oraz lokalnych atrakcji turystycznych.

Przedsięwzięcie obejmuje trzy kategorie plebiscytowe:

1. Kategorię „Rolnik Roku”, w którym pragniemy przedstawić dobre praktyk w rolnictwie poprzez ukazanie sylwetek rolników, którzy mogą stanowić godne do naśladowania wzorce osób dbających o wysoką kulturę rolną, dobrostan zwierząt hodowlanych i środowiska, chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

2. Kategorię „Nasz Sołtys”, w której dajemy czytelnikom możliwość wyboru najlepszego sołtysa w plebiscycie „Nasz Sołtys”. Dajemy im szansę na wskazanie tych jednostek, które spełniają oczekiwania lokalnych społeczności dotyczące idealnej współpracy z samorządami na najniższym szczeblu.

3. Kategorię „Wiejska atrakcja turystyczna”, w której zaprezentujemy najciekawsze usługi i propozycje turystyczne świadczone na terenach wiejskich naszego województwa.

Naszym zamiarem jest docenić i nagrodzić najlepszych Gospodarzy, Sołtysów i podmioty związane z szeroko pojętą turystyką wiejską. Chcemy podkreślić ich ogromne znaczenie dla wizerunku poszczególnych gmin, powiatów, a zatem i całego województwa. To sposób na podniesienie prestiżu i promocję grupy społecznej traktowanej w sposób marginalny przez większość dużych mediów. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyć będzie intensywna promocja i rozbudowana oprawa dziennikarska na łamach Nowej Trybuny Opolskiej i na stronie internetowej nto.pl.

Najlepsi spośród wytypowanych zostaną nagrodzeni na uroczystej gali podczas wystawy Opolagra w Kamieniu Śląskim. Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców terenów wiejskich i prezentując ich na naszych łamach, utwierdzimy tę grupę w przekonaniu o wyjątkowości i ważnej roli, jaką odgrywają w naszym regionie.


Zachęcam do zgłaszania kandydatur, nominacja kandydata to także doskonała okazja do promocji gminy.

Zgłoszenia kandydatury (Sołtysa, Rolnika i Atrakcji Turystycznej) można dokonać drogą mailową na adres agro@nto.pl opisując kandydata, oraz podając dane kontaktowe umożliwiające weryfikację zgłoszenia.