Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 15-10-2013 14:12

Archiwum aktualności - 2006 rok

 • 15-01-2007 14:30

  Rozbudowa świetlicy wiejskiej we Włodarach

  W dniu 28.11.2006 roku rozpoczęto prace związane z dobudową zaplecza do budynku świetlicy wiejskiej we Włodarach. Wykonawcą zadania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
  Realizowane prace będą obejmowały dobudowę do budynku świetlicy zaplecza socjalnego z sanitariatami dla potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej.
  1. Powierzchnia użytkowa dobudowy wynosi 50,21m2.
  2. Budowa realizowana będzie w technologii tradycyjnej z gazobetonu o gr. 24 cm.
  Koszt realizacji zadania wyniesie około. 120 tys. złotych.
  Zdjęcia z 12 stycznia 2007 roku.

  Obraz 281.jpeg Obraz 282.jpeg Obraz 283.jpeg


  Czytaj dalej
 • 08-01-2007 10:39

  Informacja na temat III sesji Rady Miejskiej

  W dniu 28 grudnia br. odbyła III sesja Rady Miejskiej w Korfantowie.
  Porządek obrad przedstawiał się następująco:
  1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 13 radnych, 21 sołtysów oraz zaproszeni goście.
  2.       Informacja Burmistrza Korfantowa o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił jego Zastępca Jarosław Szewczyk.
  3.       Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły ...

  Wystąpienie skarbnika - omówienie projektu budżetu Głosowanie - przyjęto budżet jednogłośnie


   

  Czytaj dalej
 • 27-12-2006 09:54

  Szkoła przeciw przemocy

  W Zespole Szkół w Korfantowie od wielu lat prowadzone są działania minimalizujące problem przemocy w środowisku uczniowskim. We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkole realizowane są programy profilaktyczne: „Noe”, „Trzeci Elementarz” i „Nasze Spotkania” W bieżącym roku placówka przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Szkoła bez Przemocy. Natomiast w związku z realizacją Uchwały Nr 186/2006 Rady Ministrów z 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych, w Zespole Szkół odbyła się Rada Pedagogiczna z udziałem przedstawiciela Jednostki Samorządu Terytorialnego, Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, panem Szczepanem Rosińskim.

  DSCF2884.jpeg DSCF2889.jpeg DSCF2896.jpeg


  Czytaj dalej
 • 21-12-2006 08:11

  Uczniowie korfantowskiego gimnazjum na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu

  Korfantowscy gimnazjaliści po raz drugi wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Opolu, który odbył się 14 grudnia 2006 r. na placu przy katedrze opolskiej. W Jarmarku wzięło udział 11 szkół z województwa opolskiego. Jego uczestnikom przyświecała szczytna idea: pomoc w ratowaniu zabytków katedry opolskiej.

  700IM000785.jpeg 700IM000790.jpeg 700IM000794.jpeg


  Czytaj dalej
 • 08-12-2006 15:12

  Szkolenie nt. prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych

  W dniu 8 grudnia 2006 w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyło się szkolenie nt. prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych,. Szkolenie adresowane było do Radnych Rady Miejskiej w Korfantowie oraz pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.
  Szkolenie przeprowadzone zostało przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie Panią Ewę Mikołajczyk oraz pracownika zajmującego się weryfikacją złożonych oświadczeń majątkowych, Panią Annę Nowakowską.

  Szkolenie 015.jpeg Szkolenie 016.jpeg


  Czytaj dalej
 • 08-12-2006 07:45

  Wyróżnienie dla Gimnazjum w Korfantowie

  Korfantowskie Gimnazjum otrzymało wyróżnienie i podziękowanie za wzorową współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, podczas uroczystej akademii, która odbyła się 2 grudnia w Opolu.
  Akademia odbyła się z okazji 85-lecia Ruchu Młodzieżowego PCK oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa w opolskim Młodzieżowym Domu Kultury Po przedstawieniu historii młodzieżowego ruchu wręczone zostały odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia. Z nyskiego terenu działania PCK wyróżnienie otrzymały tylko dwie szkoły, w tym korfantowskie Gimnazjum. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wicewojewoda Opolski Dariusz Madera, wiceprezydent Opola, Janusz Kwiatkowski oraz Opolski Wicekurator Oświaty, Leszek Darowski.

  DSC05700.jpeg   DSC05712.jpeg DSC05783.jpeg


  Czytaj dalej
 • 06-12-2006 14:08

  II Sesja Rady miejskiej w Korfantowie

  W dniu 5 grudnia br. odbyły się obrady II sesji Rady Miejskiej.
  Porządek obrad przedstawiał się następująco:
  1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 14 Radnych, 18 Sołtysów oraz zaproszeni Goście.
  2.       Wręczenie Burmistrzowi Korfantowa zaświadczenia o wyborze przez Panią Halinę Krystynę Przystawską – Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej.
  3.       Ślubowanie Burmistrza.
  4.       Wystąpienie Burmistrza Korfantowa.
  5.       Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły ...

  Czytaj dalej
 • 29-11-2006 08:13

  Remont chodnika w Ścinawie Małej

  Korfantów, dnia 27.11.2006r.

  Na terenie miejscowości Ścinawa Mała-Rynek trwają prace remontowe chodnika o łącznej powierzchni 446,50 m2 w ciągu drogi powiatowej nr 1205 Biała-Węża na odcinku od skrzyżowania z ul. Niemodlińską do mostu na rzece Ścinawa Niemodlińska. Inwestorem tego zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.Ustalony w przetargu szacunkowy koszt realizacji zadania wyniesie 55.548,94 zł. Współudział fiansowy gminy Korfantów to 20 tyś. zł.

  Remont chodnika w Ścinawie.jpeg   Remont chodnika w Ścinawie (2).jpeg   Remont chodnika w Ścinawie (5).jpeg


  Czytaj dalej
 • 28-11-2006 14:44

  I sesja Rady Miejskiej w Korfantowie kadencji 2006 – 2010

  W sobotę 25 listopada b.r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się obrady I sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołał Przewodniczący poprzedniej kadencji. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie Pani Halina Krystyna Przystawska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, następnie radni złożyli ślubowanie – obejmując w ten sposób mandat radnego.
  Podczas posiedzenia radni w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego – Pana Jana Oleksowa oraz dwóch Wiceprzewodniczcych – Panią Marię Figurę i Pana Mariusza Żabińskiego. Powołano także stałe Komisje Rady Miejskiej ...

  Obraz 138.jpeg Obraz 141.jpeg Obraz 190.jpeg


  Czytaj dalej
 • 28-11-2006 14:26

  Otwarcie świetlicy wiejskiej w Kuropasie

  W dniu 25 listopada 2006 r. (sobota ) o godz. 16.00 nastąpiło oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej w Kuropasie, poprzedzone mszą św. w miejscowej kaplicy. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego i ZGKiM w Korfantowie. Uroczystego poświęcenia nowo wybudowanego obiektu dokonał ksiądz prałat Andrzej Ziółkowski.

  Obraz 112.jpeg Obraz 194.jpeg   Obraz 199.jpeg


  Czytaj dalej