Dziś są imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wybierz język:
 16-10-2013 08:16

Utrzymanie czystości i porządku

 • gosp.odpadami.jpeg
  02-07-2020 11:01

  Zmiana lokalizacji PSZOK

  UWAGA !!!

  od dnia 4 lipca 2020 r. do odwołania PSZOK będzie funkcjonował przy ul. Stawowej

  (przy oczyszczalni ścieków w Korfantowie)

  Czytaj dalej
 • 28-04-2020 10:51

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2019 r.

  Czytaj dalej
 • gosp.odpadami.jpeg
  09-12-2019 15:25

  Harmonogram wywozu odpadów

  Czytaj dalej
 • 10-10-2018 10:00

  Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Korfantowie

  Godziny otwarcia

  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Korfantowie

  Poniedziałek:  14.00 – 18.00

  Środa:  9.00 – 13.00

  Piątek:  9.00 – 13.00

  Pierwsza i ostatnia sobota miesiąca: 9.00 – 14.00

  Czytaj dalej
 • gosp.odpadami.jpeg
  23-01-2018 09:47

  Zmiany w sposobie segregacji odpadów

  Od 1 stycznia 2018 roku na terenie naszej gminy wprowadzono worki do segregacji papieru, szkła i bioodpadów.
  Do pobrania: PDFUlotka - jak prawidłowo segregować odpady (385,51KB)

  Czytaj dalej
 • gosp.odpadami.jpeg
  08-08-2016 12:10

  Inforamacja dla mieszkańców

  Informuję, że sprawy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do tej pory załatwiane w Urzędzie Miejskim w Korfantowie Rynek 4 pokój nr 9 (tj. składanie deklaracji, zmian oraz korekt, sprawy dot. pojemników, odbioru odpadów itp.) z dniem 1 września 2016 roku przechodzą do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie  na ul. Powstańców Śląskich 8. W kasie ZGKIM będzie również istniała możliwość uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Przypominam, że za płatności dokonywane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz w Urzędzie Miejskim w Korfantowie mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu prowizji.

   

  /-/ Burmistrz Korfantowa

  Czytaj dalej
 • gosp.odpadami.jpeg
  01-08-2016 13:51

  Informacja dot. wpłat za gospodarowanie odpadami

  Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku wpłaty za gospodarowanie odpadami można dokonywać również w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.

  Czytaj dalej
 • 28-04-2016 10:08

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korfantów za 2015, 2016, 2017 rok

  Czytaj dalej
 • gosp.odpadami.jpeg
  22-01-2016 14:01

  INFORAMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

  Informuję, że po ponownie przeprowadzonej ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów” do realizacji wybrano firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM SP. z o.o. z  Nysy. Miejscem zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Korfantów będzie instalacja RIPOK w Domaszkowicach, eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM z Nysy.

  Czytaj dalej
 • 26-02-2013 14:45

  Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy Korfantów KROK PO KROKU

  1.      Deklaracja – otrzymaną deklarację należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Korfantowie najpóźniej do 31.03.2013 r.
   
  2.       Opłata za odbiór odpadów – od 01.07.2013 r. opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie (w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Nr12 8905 1010 2001 0000 0084 0001 ) do ostatniego dnia każdego miesiąca.
   
  3.       Wyposażenie nieruchomości w pojemniki – pojemniki będą dostarczane przez firmę wyłonioną w przetargu.
   
  4.       Gromadzenie odpadów komunalnych:
  POJEMNIKI (kolory):
  1)      CZARNY – odpady niemożliwe do wysegregowania (np. kości, odpadki mięsne, odpady opakowaniowe zniszczone, zanieczyszczone, nie 
  dające się do ponownego użycia itp.),
  2)      ŻÓŁTY – odpady „suche” opakowaniowe (zwanych inaczej surowcowe „recyklingowe”), np.: papier, tektura, plastik – opakowania plastikowe np.: po jogurcie, margarynie, folia, metale – puszki, kartony po mleku i napojach itp.),
  3)      METALOWY – czysty popiół (bez zawartości gwoździ i innych zanieczyszczeń),
  4)      OGÓLNODOSTĘPNE POJEMNIKI NA SZKŁO:
   
  -         ZIELONY – szkło kolorowe – zmieszane ( bezbarwne + kolorowe).
   
  5. Odpady biodegradowalne – należy gromadzić w kompostowniku lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
   
   
   
  UWAGA:
   
  Posiadacz umowy na odbiór odpadów musi wypowiedzieć tą umowę, zachowując termin wypowiedzenia określony w umowie.
   
  Umowy powinny być wypowiedziane z dniem 30 czerwca 2013 r.
  Czytaj dalej