Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 06-11-2013 08:22

Przekazanie w użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

30 października 2013 odbyło się uroczyste przekazanie w użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
Modernizacja SUW Korfantów wraz z budową studni głębinowej realizowana była w okresie od sierpnia 2012 roku do lutego 2013 roku. W ramach robót modernizacyjnych wykonano m. in.:

 • odwiert studzienny o głębokości 118,0 m wraz z obudową i uzbrojeniem studni nr ST 6 oraz wymianą pomp głębinowych w studniach nr ST 4 i nr ST 5,
 • wymianę urządzeń technologicznych wraz z armaturą i orurowaniem, m.in. filtry odżelaziające i do odmanganiania z drenażem płytowym, złoża katalityczne do filtrów, pompy, agregaty pompowe, sprężarki, dmuchawy, dostarczono mobilny agregat prądotwórczy, 
 • wymianę zasilania energetycznego m.in. szaf sterujących, kabli zasilająco – sterujących okablowania odczytu danych, monitoring i wizualizację pracy urządzeń stacji, przystosowanie instalacji do podłączenia agregatu prądotwórczego,
 • roboty modernizacyjne ogólnobudowlane budynku stacji zewnętrzne oraz pomieszczeń wewnętrznych węzła sanitarnego, chlorowni, hali filtrów, hali pomp, sterowni, pomieszczeń techniczno – magazynowych, komunikacji wewnętrznej obejmujących m.in. ocieplenie dachu i elewacji, murowanie ścianek wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, bram wjazdowych, wymiana posadzek, montaż osprzętu elektrycznego i wodnokanalizacyjnego,
 • zagospodarowanie terenu w zakresie wymiany ogrodzenia, wykonania oświetlenia zewnętrznego, przebudowy ciągów komunikacyjnych,
 • system monitoringu przemysłowego oraz system alarmowych.

Zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody zapewnia stałe dostawy wody pitnej o dobrej jakości, do wszystkich miejscowości gminy Korfantów z trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych (Subzbiornik Paczków – Niemodlin GZWP 338).
Całkowity koszt wyniósł 3.000.237,34 zł w tym:

 • koszty wykonania odwiertu studziennego 415.198,85 zł,
 • koszty wykonania przebudowy SUW 2.282.833,63 zł,
 • koszty towarzyszące inwestycji (m.in. opracowanie dokumentacji budowlanej, nadzór inwestorski) 302.204,86 zł.

Zadanie to objęte było dofinansowaniem z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
W ramach całego projektu wykonano:

 1. Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie wraz z budową studni głębinowej,
 2. Budowy sieci wodociągowej tranzytowej SUW Przydroże Małe – SUW Ścinawa Mała z wyłączeniem stacji w SUW Ścinawa Mała (koszt 353.699,92 zł),
 3. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (194 mb), kanalizacji deszczowej (317 mb) i odcinka sieci wodociągowej (159 mb) w ulicach: Mickiewicza i Fredry w Korfantowie.

Sesja RM październik 2013 002.jpeg Sesja RM październik 2013 003.jpeg Sesja RM październik 2013 009.jpeg Sesja RM październik 2013 014.jpeg Sesja RM październik 2013 015.jpeg Sesja RM październik 2013 016.jpeg Sesja RM październik 2013 020.jpeg Sesja RM październik 2013 021.jpeg Sesja RM październik 2013 026.jpeg Sesja RM październik 2013 027.jpeg Sesja RM październik 2013 028.jpeg Sesja RM październik 2013 030.jpeg Sesja RM październik 2013 032.jpeg Sesja RM październik 2013 033.jpeg Sesja RM październik 2013 035.jpeg Sesja RM październik 2013 037.jpeg Sesja RM październik 2013 038.jpeg Sesja RM październik 2013 039.jpeg Sesja RM październik 2013 042.jpeg Sesja RM październik 2013 043.jpeg Sesja RM październik 2013 044.jpeg Sesja RM październik 2013 045.jpeg Sesja RM październik 2013 046.jpeg Sesja RM październik 2013 047.jpeg