Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 06-11-2013 08:23

Informacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej

 Sprawy  oświaty gminnej zdominowały obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie, która rozpoczęła się w dniu 30 października 2013r. o godzinie 10.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.
                Godzinę wcześniej miało miejsce uroczyste oddanie do użytkowania  zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Korfantowie. Zadanie to obejmowało także z budowę studni głębinowej.
Poświęcenia obiektu dokonał ks. prałat Andrzej Ziółkowski, a przecięcia symbolicznej  wstęgi Burmistrz Korfantowa, który przekazał w administrowanie obiekty  Januszowi Wójcikowi- Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie
Zaproszeni goście w tym: radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek oświatowych, pracownicy ZGKiM mieli możliwość zwiedzania nowych obiektów oraz wzięcia udziału w teście wody, w którym uczestnicy otwarcia mogli spróbować wód z innych markowych ujęć wody dostępnych w sklepach , a następnie odgadnąć, która jest z korfantowskiego ujęcia. Tylko nielicznym osobom udało się odgadnąć smak naszej-korfantowskiej wody, co świadczy o wysokiej jej jakości i  o tym, że konkurować ona może z najbardziej popularnymi i drogimi markami wód.
                 Sesja to już interpelacje i wnioski radnych, które dotyczyły w szczególności: szczegółowego informowania o wyrobach jakie mogą być wrzucane do poszczególnych pojemników na odpady, wnioski o nowe kosze uliczne w Korfantowie i Włostowej, zabezpieczenie właściwe chodników i ulic przed ewentualnymi wypadkami osób poruszającymi się po nich, prośba o wykonanie zatoczki autobusowej w Puszynie,
a także pytania o uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.   Ponadto zgłoszono  wniosek o  umieszczenie zakazu parkowania aut przy cmentarzu w Korfantowie oraz skierowano prośbę o przycięcie konarów i wycięcie drzew przy drodze powiatowej we Włostowej i w Korfantowie i pytania o termin gazyfikacji pozostałych ulic w Korfantowie.
                 Największą uwagę radnych i zaproszonych gości skupiła jednak  Pani Jolanta Grzegorzewicz- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, która  przedstawiła i jednocześnie zapoznała z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013. Informacja ta zawierała tak ważne dla każdej społeczności gminnej dane jak: liczba uczniów uczęszczających do placówek gminnych oraz perspektywy na lata kolejne, liczba dzieci w oddziałach, wyniki egzaminów i udział dzieci w olimpiadach i konkursach, dowożenie dzieci do szkół, liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny poza obwodami szkolnymi gminy, dane dotyczące finansowania oświaty i wydatkowania środków.
                Informacje przedstawione przez Panią naczelnik  stały się podstawą dyskusji radnych na tematy związane z oświatą i apelem skierowanym do rodziców uczniów, aby  przede wszystkim zadbali o właściwe odżywianie dzieci i właściwy rozwój fizyczny, który ma dalszych latach rozwoju dziecka fundamentalne znaczenie w wychowaniu zdrowego społeczeństwa, a także ograniczenia dzieciom dostępu do nowości elektronicznych, które nie zawsze służą do celów edukacyjnych dzieci. Apel skierowany był także do dyrektorów placówek oświatowych, aby nie wprowadzali do szkół  automatów ze słodyczami i napojami zawierającymi bardzo dużo cukru.
 Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włodarach prowadzonej przez stowarzyszenie Edukator z Łomży Pan Tadeusz Rzepski zaapelował do radnych, obecnych przedstawicieli mediów, aby nie zapominali o tym, że do szkoły którą prowadzi uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy i jest to szkoła równie atrakcyjna jak pozostałe.
                 Rada Miejska w Korfantowie podjęła także wszystkie zaproponowane przez Burmistrza Korfantowa projekty uchwał-dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, a także zapoznała się z informacją dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych przedstawioną przez Przewodniczącego Pana Kazimierza Didyka, a także przekazała do zbadania skargę mieszkańca gminy do Komisji Rewizyjnej.
 
Poniżej prezentujemy zdjęcia z XXXIX sesji.
 
Sesja RM październik 2013 050.jpeg Sesja RM październik 2013 051.jpeg Sesja RM październik 2013 052.jpeg Sesja RM październik 2013 053.jpeg Sesja RM październik 2013 055.jpeg Sesja RM październik 2013 056.jpeg Sesja RM październik 2013 059.jpeg
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej.