Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 25-10-2013 13:30

22 grudnia 2013r. mieszkańcy Gryżowa i Węży wybierają radnego.

clip_image001.jpeg Informuję, że w wyniku ostatecznego zakończenia postępowania administracyjnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i w konsekwencji wydania w dniu 9 października 2013r. wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II OSK 2152/13) oddalona została skarga kasacyjna radnego Jana Olesia, tym samym utrzymane zostało w mocy Zarządzenie Zastępcze Wojewody Opolskiego dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego.
Wojewoda Opolski zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 11, obejmującym sołectwa Gryżów i Węża, w którym wybierany będzie 1 radny. Termin wyborów wyznaczony został na niedzielę 22 grudnia 2013r. (w godzinach 8.00-22.00).
Informuję ponadto, że załącznikiem do powyższego Zarządzenia jest kalendarz wyborczy, który wyznacza terminy i czynności wyborcze jakie zobowiązane są wykonywać poszczególne podmioty.
Wszelkie czynności wyborcze należy jednak podejmować od dnia opublikowania Zrządzenia Nr 150/13 Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Urzędnik wyborczy
mgr Ewelina Siwek

Zarządzenie Nr 150/13 Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2013r.w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie.
 PDFzarządzenie wybory 11 .pdf (115,24KB)