Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 14-11-2013 08:33

Narada Burmistrza Korfantowa z Sołtysami Gminy

Obraz 001.jpeg Zaproszenie gości w osobach Pana Antoniego Górskiego –dyrektora firmy Veolia usługi dla Środowiska oraz Pani Jolanty Pigulak eksperta z Urzędu Skarbowego w Nysie na kolejną naradę Burmistrza Korfantowa z Sołtysami Gminy w dniu 13 listopada 2013r. było przyczyną ożywionej dyskusji i licznych pytań jakie zadawano gościom.

Kierownik w Urzędzie Skarbowym w Nysie zapoznała wszystkich z zasadami organizacji festynów i wszelkich imprez wiejskich w sołectwach od strony fiskalnej. Zachęcając do zgodnego z prawem organizowania życia we wsi, nie doprowadzając jednoczenie do krepującego sformalizowania inicjatyw podmiotów funkcjonujących w sołectwach. Namawiała i służyła wszelką pomocą w organizacji imprez wyjaśniając podstawowe pojęcia prawa podatkowego jak również omówiła znaczenie i rolę właściwego, dobrze zorganizowanego spotkania w sołectwie. Poprzez swoją otwartość i łatwość przekazywania ważnych informacji dla sołtysów stała się także osobą z którą sołtysi podjęli trudną, ale owocną dyskusję z której obie strony wyniosły wzajemne zrozumienie i wiedzę dotyczącą charakterystyki obu podmiotów obrotu podatkowego.

Dyrektor firmy Veolia został przez Sołtysów oraz urzędników zapoznany z bieżącymi informacjami dotyczącymi wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie. Sołtysi korzystając z obecności szefa firmy, która wygrała przetarg na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie nie oszczędzili pytań i uwag co do jego funkcjonowania, a osoba zaproszona zobowiązała się do systematycznego usuwania zgłoszonych we wnioskach uwag. Dyrektor przeprosił także, za niedostarczenie do wszystkich nieruchomości pojemników na popiół prosząc jednocześnie o wyrozumiałość i cierpliwość.

Nadmienił, że z wdrożenia nowego systemu gospodarowania w Gminie Korfantów jest zadowolony, gdyż obecnie bardzo duża część właścicieli prowadzi właściwą segregację odpadów, przez co firma uzyskuje wysokie wskaźniki recyklingu, co spowodować może w przyszłości gmina uniknie kar ustawowych z tego tytułu.

Wszyscy zgodnie podkreślili, że należy dążyć do tego, aby uszczelnić system gospodarki odpadami tak, aby każdy z właścicieli nieruchomość był nim objęty, gdyż tylko powszechność systemu przyczynić się może do: po pierwsze dbałości o środowisko naturalne, a po drugie utrzymania wysokości opłaty za śmieci.

Poniżej zdjęcia z konwentu.

Obraz 002.jpeg Obraz 003.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 005.jpeg Obraz 006.jpeg