Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 02-12-2013 12:39

Dwa terminy, trzech prowadzących obrady, osiem uchwał, nowy Przewodniczący

Do historii gminy przejdzie sesja, która obfitowała nie tylko w szereg ważnych decyzji Rady Miejskiej w Korfantowie, ale też w liczbę osób ją prowadzących, ale od początku…

Zwołana przez Wiceprzewodniczącego Rady Pana Andrzeja Kruczkiewicza sesja rozpoczęła się od wprowadzenia pod obrady czterdziestej sesji punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie. Wprowadzenie tego punktu, było konsekwencją wygaśnięcia mandatu radnego Pana Kazimierza Didyka, który jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego RM.
Rada przyjęła nowy punkt pod obrady i przystąpiła do jego realizacji. Zgłoszono kandydata w osobie Pana Andrzeja Kruczkiewicza, prowadzenie sesji przejęła Wiceprzewodnicząca Rady Pani Krystyna Trzcińska, wyłoniono spośród radnych Komisję Skrutacyjną pod przewodnictwem Pani Katarzyny Stankali, ustalono i przyjęto regulamin głosowania, rozdano karty do głosowania 11 radnym (z głosowania wyłączony był zgodnie z art.25a ustawy o samorządzie gminnym radny kandydujący), rozliczono oddane głosy i …nie wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej, gdyż kandydujący radny nie uzyskał bezwzględnej większości ustawowego składu rady, czyli 8 głosów poparcia.
Sytuacja ta, spowodowała zgłoszenie wniosku formalnego o przerwę w obradach do dnia 29 listopada br., który to wniosek większością głosów radnych został przyjęty.
Tego dnia (29.11) kilka minut po 10-tej wznowiono obrady czterdziestej sesji i ponownie decyzją Rady wprowadzono pod obrady punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego Rady, powtórzono wszystkie czynności proceduralne z nowym przyjętym regulaminem, by ostatecznie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Henryk Iżykowski mógł zakomunikować, że 10 głosami popierającymi, przy 1 głosie przeciwnym nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Korfantowie został Pan Ryszard Duś- dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, a także członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Dalsze obrady to już informacja o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa przedstawiona przez Sekretarza Gminy, interpelacje radnych, obszerna informacja dotycząca zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej przedstawiona przez szefową Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Gabrielę Misztal oraz procedowanie uchwał dotyczących min. budżetu gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zatwierdzenie cen wody i ścieków (wejdą w życie od 1 stycznia 2014r. Ceny wody dla odbiorców indywidualnych nie ulegną zmianie, wzrośnie o 0.33 zł cena m3 odbioru ścieków). Burmistrz Korfantowa odpowiedział także, na wszystkie zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
Sesja zakończyła się jednogłośnym przyjęciem przez Radę protokołu z sesji w dniu 30.10.2013r.

Sesja RM listopad 2013 001.jpegSesja RM listopad 2013 002.jpegSesja RM listopad 2013 003.jpegSesja RM listopad 2013 004.jpeg Sesja RM listopad 2013 005.jpegSesja RM listopad 2013 006.jpegSesja RM listopad 2013 007.jpegSesja RM listopad 2013 008.jpeg Sesja RM listopad 2013 009.jpegSesja RM listopad 2013 010.jpegSesja RM listopad 2013 011.jpegSesja RM listopad 2013 012.jpeg
Sesja RM listopad 2013 013.jpeg
 

Informację sporządziła: E. Siwek