Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 27-11-2013 15:01

Uwaga -zmiana organizacji ruchu

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W KORFANTOWIE NA ULICACH RYNEK, ŻEROMSKIEGO, SIENKIEWICZA I CZĘŚCIOWO NA
PARKOWEJ

Informujemy Państwa że do dnia 28.11.2013r. zakończone zostaną prace związane z wprowadzeniem nowego oznakowania w Korfantowie na ulicach Rynek, Żeromskiego, Sienkiewicza i częściowo na Parkowej, w wyniku czego zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu w tym rejonie. Obszar ten będzie stanowił strefę zamieszkania na której będą obowiązywały szczególne zasady ruchu drogowego obejmujące m.in.:
1. Pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami.
2. Prędkość poruszania się pojazdów ograniczona do 20 km/h.
3. Parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych..

Prosimy o zwracanie uwagi na nowe znaki drogowe oraz dostosowanie się do zasad wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

strefa.jpeg koniec.jpeg