Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 31-12-2013 11:14

Zaproszenie do udziału w projekcie

Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby z niepełnosprawnością, pozostające bez zatrudnienia, do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

 Do projektu zapraszamy osoby:

 • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców)
 • nieaktywne zawodowo lub bezrobotne
 • w wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni).

 W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki będą mogli bezpłatnie skorzystać m.in. z:

 • Doradztwa zawodowego oraz prawnego
 • Warsztatów umiejętności społecznych
 • Indywidualnie dobranych szkoleń (m.in. z obsługi komputera, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej)
 • Płatnych staży
 • Praktyk zawodowych
 • Wsparcia trenera pracy, pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy
 • Dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki
 • Warsztatów wyjazdowych

 Więcej informacji: http://aktywizacja.org.pl/wroclaw/projekty/811-projekt-systemowy
Kontakt: Daria Gontarek, e-mail: daria.gontarek@idn.org.pl tel.: 77 542 19 03.

W załączniku DOCXulotka informacyjna (105,39KB).