Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 29-10-2013 12:43

Zaproszenie

Burmistrz Korfantowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2013 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Korfantowie – sala narad ) II piętro. Tematyką spotkania będzie rozpoczęcie prac nad projektem Uchwały w sprawie „ Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 na 2014 rok”.

Burmistrz Korfantowa
Zdzisław Martyna


Korfantów, dnia 28.10.2013 r.

MM/JG