Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 03-02-2014 09:01

Spotkania konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi

W dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 1530 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu zmiany w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2014 r.”

W spotkaniu uczestniczyło 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na spotkaniu został przedstawiony projekt zmiany w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na 2014 r.”, informacja dotycząca kierunków współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. oraz sprawozdanie ze współpracy w 2013 r.

 

MM/JG