Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 11-02-2014 11:57

Nabór do projektu „40 MŁODYCH – WSPÓLNY CEL” trwa!!!

Do udziału w projekcie zapraszamy  osoby bezrobotne w wieku do 30 r. ż., zarejestrowane w PUP w Nysie ponad 6 miesięcy, zamieszkujące w powiecie nyskim, na terenie jednej z 5 gmin: Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Otmuchów, Skoroszyce.

W projekcie zapewniamy:

1.   Indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne;

2.   Szkolenia - Trening umiejętności i kompetencji społecznych:

a.       Szkolenie z modułem warsztatowym „MAKS –TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO – MŁODZI, AKTYWNI, KREATYWNI, SAMODZIELNI” - prowadzone przez doradców zawodowych i psychologa.

Zakres tematyczny:

Blok I: efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej – autoprezentacja:

Blok II: umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych – komunikacja w zespole, asertywność:

Blok III: wyznaczanie i osiąganie celów społecznych – planowanie rozwoju zawodowego, efektywne zarządzanie czasem: planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dobra organizacja czasu pracy – techniki zarządzania czasem,

b. Szkolenie ZDOBYWAM RYNEK - obejmujące tematy:

- tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,

-  metody rekrutacji,

- autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą,

- skuteczna komunikacja i praca zespołowa,

- młodzi na rynku pracy,

- aktywne metody poszukiwania pracy;

3.   Partnerski Klub Wsparcia;

4.   Szkolenia zawodowe;

5.   Staże zawodowe u pracodawcy;

6.   Pośrednictwo pracy.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015 r.

Działania będą realizowane przez PUP Nysa w partnerstwie z 5 gminami: Kamiennik, Korfantów Łambinowice, Otmuchów, Skoroszyce.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do jednego z doradców zawodowych do dnia 21 lutego 2014:

- Sylwia Tutak, pokój nr 13, Tel. 774489937

- Beata Sewera, pokój nr 16, Tel. 774489956

- Agnieszka Hoc, pokój nr 10, Tel. 774489955

- Małgorzata Stęglowska, pokój nr 18, Tel. 774489960

Do pobrania:

DOCRegulamin uczestnictwa w projekcie (110,00KB)

PDFUlotka (933,87KB)