Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 05-03-2014 15:16

Dane statystyczne

Urząd Statystyczny w Opolu uprzejmie informuje, że na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/opole znajduje się Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013 pod linkiem: http://www.stat.gov.pl/opole/69_447_PLK_HTML.htm                      

Jest to kolejna edycja opracowania obejmująca  portret województwa, powiatów, gmin oraz Aglomeracji Opolskiej. Statystyczne Vademecum Samorządowca zawiera podstawowe informacje m.in. z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.

Ponadto opublikowano:

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – IV kwartał 2013 r.

http://www.stat.gov.pl/opole/69_646_PLK_HTML.htm

Podmioty Gospodarki Narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim. Stan na koniec 2013 r.

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/opole/ASSETS_sygn_podmioty_2013.pdf

Zachęcamy do korzystania z publikacji i informacji statystycznych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Opolu.

 

Buczko Krystyna

Referendarz Statystyk

Opolski Ośrodek Badań Regionalnych