Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 14-03-2014 13:38

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

 

26 marca 2014r.(środa) o godz.1000

 

w sali  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek  10 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i  zapytania radnych.
 4. Ocena stanu i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Gminie Korfantów:
 1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
 2. dyskusja i pytania radnych;
 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu i kierunków rozwoju mieszkalnictwa gminnego.
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku;
 2. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Korfantów środków stanowiących fundusz sołecki;
 3. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora;
 4. w sprawie zmian  budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok;
 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok.

     6.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

     7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.

     8. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

     9.  Zamknięcie   obrad  XLIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

 

 

                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                  /-/mgr inż. Ryszard Duś

Korfantów,14.03.2014r.