Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 31-03-2014 12:10

Partnerstwo Nyskie 2020 - informacja o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informuję iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 (….) - ogłoszone w dniu 28 marca 2014r. (ogłoszenie nr 67071, wyznaczony terminem składania ofert na dzień 08.04.2014) zostało unieważnione w dniu 08.04.2014r. na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ.

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=0f37b28a720294bdcaed784590b7d97c&ver=1#menuscroll

 


Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej,

w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Biuletyn UZP:     http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67071&rok=2014-03-28

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=5d42ae7d39986246f08209f55f46192c&ver=1#menuscroll