Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 17-04-2014 11:30

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

30 kwietnia 2014r.(środa) o godz.1000

w sali  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek  10 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 3. Interpelacje i  zapytania radnych.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej:
 1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
 2. dyskusja i pytania radnych;
 3. podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Korfantów.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Korfantowa z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok:
 1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
 2. dyskusja  i pytania radnych.
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
 2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korfantów w 2014 roku;
 3. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów na lata 2014-2032”;
 4. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Korfantów;
 5. w sprawie zmian  budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok;
 6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok.
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 4.   Zamknięcie   obrad  XLV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                  /-/mgr inż. Ryszard Duś

Korfantów,15.04.2014r.