Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 23-04-2014 12:29

Najważniejsze wydarzenia dotyczące współpracy miast Friedlandzkich

 

 • Pierwsze spotkanie przedstawicieli władz samorządowych w dniach 03 - 05 maja 1996 rok w Friedland /Maklemburgia-RFN/
 • Spotkanie władz samorządowych w Korfantowie w dniach 16-17 sierpnia 1996 r.
 • Udział młodzieży z "miast friedlandzkich"w Międzynarodowym Sejmiku Ekologicznym w Korfantowie w kwietniu 1997 roku;
 • Letnia wymiana młodzieży między Korfantowem, Friedland /Meklenburgia-RFN/ oraz Friedland /Brandenburgia-RFN/ - w lipcu 1997 roku;
 • Udział przedstawicieli miasta Friedland /Meklenburgia-RFN./ w obchodach rocznicy odzyskania praw miejskich przez Korfantów - "Dni Korfantowa", 15-16 sierpnia 1997 roku;
 • Spotkanie młodzieży "miast friedlandzkich" w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w mieście Friedland /Meklenburgia-RFN/ - w grudniu 1997 roku;
 • Spotkanie przedstawicieli władz samorządowych w Frydlant n. Ostrawicą /Republika Czeska/ w dniach 2-4 maja 1997 roku. Podczas spotkania została podpisana Deklaracja wyrażająca wolę kontynuowania wzajemnego poznania i wzajemnej współpracy naszych miast. Zobowiązano się, że do współpracy między miastami i gminami włączą się nie tylko władze samorządowe ale i lokalne organizacje, związki i zwykli obywatele.
 • Spotkanie przedstawicieli "miast friedlandzkich" w Mieroszowie /Polska/ w dniach 29-31 maja 1998 roku z podpisaniem umowy o partnerstwie i współpracy wzajemnej. Celem umowy jest stworzenie warunków do rozwoju wzajemnie korzystnej współpracy pomiędzy działającymi na naszych terenach jednostkami i podmiotami społecznymi i gospodarczymi. Umowa zobowiązuje do współpracy w następujących dziedzinach:
  • nauka, kultura i sztuka;
  • oświata, sport, rekreacja, turystyka;
  • współpraca gospodarcza i komunalna.
 • Spotkanie młodzieży w Frydlant nad Ostrawicą /Czechy/ w dniach 08-09 sierpnia 1998 roku; Udział młodzieży z terenu gminy Korfantów w letniej kolonii wypoczynkowej w mieście Friedland /Meklenburgia-RFN./ w dniach 10-15 sierpnia 1998 roku;
 • Spotkanie przedstawicieli "miast friedlandzkich" w Prawdinsku w Rosji w 21-23 maja 1999 roku ;
 • Spotkanie młodzieży w Frydlant n. Ostravici /Czechy/ w dniach 16-22 sierpnia 1999 r;
 • Spotkanie w Mieroszowie /Polska/ w dniach 28-30 stycznia 2000 roku i udział w sztafecie friedlandzkiej ósemki;
 • Udział młodzieży w turnieju piłkarskim w dniach 9-11 czerwca 2000 roku w Friedland /Meklenburgia-RFN/;
 • Udział w dniach 24-29 czerwca 2000 roku delegacji Korfantowa w spotkaniu w Friedland /Dolna Saksonia-RFN/;
 • Udział w dniach 28 lipca - 3 sierpnia 2000 roku w spotkaniu młodzieży w Prawinsku w Rosji;
 • Spotkanie nieoficjalne w Frydlant /Republika Czeska/ w dniach 18-20 maja 2001 roku;
 • Spotkanie przedstawicieli "miast friedlandzkich" w Friedland /Brandenburgia-RFN/;
 • Udział w spotkaniu Związku "U.A.N." - "CZYSTA WODA" w dniach 05-07 czerwca 2001 roku w Friedland /Dolna Saksonia-RFN/;
 • Spotkanie młodzieży w dniach 23-29 czerwca 2001 roku w Friedland /Dolna Saksonia-RFN/;
 • Międzynarodowe Spotkanie Przedstawicieli "miast friedlandzkich" w Frydlant /Republika Czeska/ w dniach 17-19 maja 2002 roku;
 • Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej "PARTNERCUP 2002" w Frydlant n. Ostrawicą /Republika Czeska/ w dniach 14-16 czerwca 2002 roku;
 • Spotkanie młodzieży w dniach 22-28 lipca 2002 roku w Friedland /Brandenburgia-RFN/.
 • VIII Spotkanie Przedstawicieli Władz Samorządowych Miast Friedlandzkich w Korfantowie, w dniach 30 maj-2 czerwiec 2003 r.
 • Spotkanie młodzieży w Frydlant k./Liberca w Czechach, w dniach 10-17 sierpnia 2003 r.
 • Udział przedstawicieli Gminy Korfantów w obchodach Dni Prawdinska (Rosja), w dniach 6-7 września 2003r.
 • Na zaproszenie miasta Friedland (Brandenburgia - Niemcy) młodzi tenisiści z Korfantowa uczestniczyli w Targi Młodzieży, które odbyły się w dniach 03-05.06.2004 r. (Frankfurt nad Odrą)
 • Oficjalne Spotkanie Przedstawicieli Władz Samorządowych Miast Friedlandzkich w Friedland (Mecklemb.-Vorpom. - Niemcy), 4-7.06.2004 r.
 • Udział przedstawicieli Korfantowa w Międzynarodowych Targach "Frieda" w Friedland (Dolna Saksonia - Niemcy), 12-13.06.2004 r.
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej PARTNERCUP 2004 r. w Friedland (Dolna Saksonia - Niemcy), 18-20.06.2004 r.
 • Międzynarodowy Strażacki Turniej Piłki Wodnej współfinansowany w ramach programu Phare CBC, 2-5.07.2004 Przechód
 • VIII spotkanie młodzieży friedlandzkiej w Korfantowie w dniach 9-15 sierpnia 2004 roku.
 • 13-15.08.2004 r. Dni Korfantowa, podczas których tytuł "Honorowego Obywatela" otrzymali :
  • Jindřich Wurm ( Burmistrz Frydlant k. Liberca - Czechy)
  • Wolfgang Wurke ( były Burmistrz Friedland / Brandenburgia - Niemcy)
 • Jednostka OSP z Korfantowa, na zaproszenie strażaków z Frydlant k. Liberca (Czechy), w dniach 1-3.10.2004 r. uczestniczyła w zawodach strażackich okręgu Liberec
 • Potyczki matematyczne gimnazjalistów miast fiedlandzkich w Korfantowie w dniach 15-17 kwietnia 2005r.;
 • Delegacja z Korfantowa uczestniczyła w uroczystościach WALLENSTEINA w Frydlandzie k./ Liberca  (Republika Czeska), 27-29 maja 2005 r.;
 • Oficjalne spotkanie miast friedlandzkich w Frydlant n. Ostravici ( Republika Czeska) w dniach 3-6 sierpnia 2005 roku
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej „Wasserball” w Przechodzie, w dniach 6-7 sierpnia 2005 r.;
 • Spotkanie młodzieży miast friedlandzkich w Friedland  (Mecklenburgia, Niemcy), 17-24 lipca 2005 r.;
 • Przedstawiciele miast friedlandzkich uczestniczyli w uroczystym otwarciu hali sportowej w Korfantowie, 16 grudnia 2005r.;
 • „Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego – spotkanie młodych sportowców z Gminy Korfantów i miasta Frydlant –Czechy” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska , Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad – Korfantów 17-19 luty 2006r.;
 • Jubileusz klubu sportowego „BLAU-WEIS” – Międzynarodowy Turniej Piłkarski w Friedland (Dolna Saksonia, Niemcy), 31 marca – 2 kwietnia 2006r.;
 • „Sprawność partnerskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych a rozwój technik i ratownictwa medycznego – spotkanie partnerskich jednostek straży pożarnych w Korfantowie” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska , Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad – Korfantów 12-14 maja 2006r.;
 • Targi Frieda w Friedland (Dolna Saksonia, Niemcy), 19-22 maja 2006r.;
 • Delegacja Urzędu Miejskiego w Korfantowie uczestniczyła w przekazaniu do użytku nowego budynku Urzędu Miejskiego, Frydlant n Ostravici (Republika Czeska), 9-10 czerwca 2006r.;
 • Spotkanie Straży Pożarnych z okazji 110-lecia OSP Friedland (Brandenburgia,  Niemcy), 16-18 czerwca 2006r.;
 • Zawody piłkarskie „Friedland-CUP”, Frydlant k. Liberca (Republika Czeska)23-25 czerwca 2006r.;
 • Oficjalne spotkanie miast friedlandzkich w Mieroszowie (Polska) w dniach 21-24 lipca 2006r.;
 • Oficjalne Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży „Miast Friedlandzkich” w Frydlant n. Ostravici (Republika Czeska), 23-30 lipca 2006r.;
 •  Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej „Wasserball” w Przechodzie, w dniach 4-7 sierpnia 2006r.;
 • Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Korfantowie z okazji odzyskania przez Korfantów praw miejskich na której tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Korfantów” otrzymał Pan Bohumil Dolańský, Starosta Frydlantu n. Ostravici, 11 sierpnia 2006r.;
 • Zawody pożarnicze „O puchar przechodni miasta Frydlant”, Frydlant k. Liberca, 29 września -1 października 2006r.;
 • Zawody pożarnicze we Friedlandzie (Dolne Łużyce, Niemcy) w dniu 16 czerwca 2007 r.; O
 • Oficjalne Spotkanie Miast Friedlandzkich w Prawdińsku (Rosja, Obwód Iwano-Frankiwski) w dniach 15-18 czerwca 2007 r.;
 • Zawody Piłkarskie „Friedland-CUP”, Friedland (Meklemburgia, Niemcy) w dniach 22-24 czerwca 20007 r.;
 • Spotkanie Młodzieży Miast Friedlandzkich w Mieroszowie (Polska) w dniach 6-12 sierpnia 2007 r.; 
 • Zawody Strażackie Kobiet w Friedlandzie (Dolne Łużyce, Niemcy) w dniach 7-10 września 2007 r.;
 • Spotkanie pracowników samorządowych miast Korfantów i Frydlant nad Ostarwicą w Korfantowie w dniach 11-12 października 2007r.;
 • Targi FRIEDA we Friedlandzie (Dolna Saksonia, Niemcy), 2-15 czerwca 2008r.; 
 • Zawody Strażackie we Friedlandzie (Dolne Łużyce, Niemcy) w dniach 6-8 czerwca 2008 r.;
 • Oficjalne Spotkanie Miast Friedlandzkich we Friedlandzie (Dolna Saksonia, Niemcy) w dniach 13-16 czerwca 2008 r.;
 • Zawody Piłkarskie „Friedland-CUP”, Frydlant Koło Liberca (Republika Czeska) w dniach 20-22 czerwiec 20008 r.;
 • Spotkanie Młodzieży Miast Friedlandzkich w Prawdinsku (Rosja, Obwód Iwano-Frankiwski) w dniach 25-28 lipca 2008 r.; 
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej „Wasserbal” w Przechodzie w dniach 26-27 sierpnia 2008 r.
 • Spotkanie pracowników samorządowych miast Korfantów i Frydlant nad Ostarwicą we Frydlandzie nad Ostrawicą (Republika Czeska) w dniach 6-7 listopada 2008r.;
 • Spotkanie pracowników samorządowych miast Korfantów i Frydlant nad Ostarwicą w Korfantowie w dniach 20-21 maja 2009r.;
 • Oficjalne Spotkanie Miast Friedlandzkich we Friedlandzie (Dolne Łużyce Niemcy) w dniach 12-15 czerwca 2009 r.;
 • Oficjalne Spotkanie Miast Friedlandzkich we Friedlandzie (Dolne Łużyce Niemcy) w dniach 12-15.06.2009 r.;
 • Spotkanie Młodzieży Miast Friedlandzkich we Friedlandzie (Dolna Saksonia, Niemcy) w dniach 20-26.07.2009 r.;
 • IX Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej WASSERBALL w Przechodzie w dniach 25-26.07.2009 r.;
 • Wizyta przedstawicieli Gminy Korfantów w Bolechowie (Ukraina) w dniach 27-30.08.2009r.;
 • V Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Hali Sportowej w Korfantowie w dniach 10-11.04.2010r.;
 • Oficjalne Spotkanie Miast Friedlandzkich we Frydlandzie (Czechy) w dniach 04-07.06.2010 r.;
 • Piłkarski Turniej Miast Friedlandzkich Frydlant-CUP 2010 odbył się w Korfantowie w dniach 25-27.06.2010 r. 
 • Spotkanie Młodzieży Miast Friedlandzkich we Friedlandzie (Dolne Łużyce, Niemcy) w dniach 19-25.07.2010 r.;
 • X Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej WASSERBALL w Przechodzie w dniach 26-27.07.2010 r.;
 • Oficjalne Spotkanie Przedstawicieli Miast Friedlandzkich w Korfantowie w dniach 17-20.06. 2011
 • Spotkanie Młodzieży Miast Friedlandzkich we Frydlandzie (Czechy) w dniach 25-31.07.2011r.;
 • XI Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej WASSERBALL w Przechodzie w dniach 30-31.07.2011 r.;
 • Jarmark Rzemiosła Ludowego we Frydlandzie nad Ostrawicą (Czechy) w dniach 19-22.08.2011r.;
 • 15 lecie Partnerstwa Miast Friedlandzkich we Friedlandzie (Dolna Saksonia, Niemcy) w dniach 26-28.08.2011r.
 • Wizyta delegacji pracowników Urzędu Frydlant nad Ostrawicą w Korfantowie w dniach 08-09.09.2011 r.;
 • VII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Hali Sportowej w Korfantowie w dniach 24-25.03.2012 r.;
 • Piłkarski Turniej Miast Friedlandzkich Frydlant-CUP 2012 odbył się w Mieroszowie w dniach 1-2.06.2012 r. 
 • Zawody Strażackie we Friedlandzie (Dolne Łużyce, Niemcy) w dniach 8-10 czerwca 2012 r.;
 • Spotkanie Młodzieży Miast Friedlandzkich w Korfantowie w dniach 2-8.07.2012r.;
 • XII Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej WASSERBALL w Przechodzie w dniach 28-29.07.2012 r.;
 • Oficjalne Spotkanie Przedstawicieli Miast Friedlandzkich w Prawdińsku (Obwód Kaliningradzki) w dniach 24-27.08. 2012r.;
 • VIII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego w Hali Sportowej w Korfantowie w dniu12.04.2013r.;
 • Międzynarodowe Targi Promocji w Getyndze w dniach 25-28.04.2013 – organizatorem było miasto Friedland w Dolnej Saksonii;
 • XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej WASSERBALL w Przechodzie w dniach 27-28.07.2013 r.;
 • Oficjalne Spotkanie Przedstawicieli Miast Friedlandzkich w Debrznie w dniach 6-9.09. 2013r.;
 • Spotkanie pracowników samorządowych w miejscowości Frydlant w Czechach w dniach 10-11.10.2013r.;
 • Oficjalne Spotkanie Przedstawicieli Miast Friedlandzkich w Friedlandzie w Mecklenburgii w dniach 16-29.05. 2014 r.;
 • Jarmark Rzemiosła Ludowego we Frydlandzie nad Ostrawicą (Czechy) w dniach 22-24.08.2014r.;
 • Wizyta delegacji pracowników Urzędu Frydlant nad Ostrawicą oraz Frydlant koło Liberca w Korfantowie w dniach 28-29.08.2014 r.;
 • XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej WASSERBALL w Friedlandzie w Brandenburgii w dniach 05-28.09.2014 r.;