Dziś są imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Wybierz język:
 25-04-2014 14:10

Nabór wniosków do programu „ Działaj lokalnie”

 

Dzialaj_Lokalnie_logo_rgb.jpeg

Od 6 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. będzie prowadzony nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich.

 

Program „Działaj lokalnie” wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności  przedsięwzięcia. Jego celem jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzą ich skutki.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich uczestniczy w programie od 2013 roku, dzięki pomocy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursów grantowych Partnerstwo przyznaje dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Kto może wziąć udział w konkursie:

W Programie "Działaj lokalnie" mogą uczestniczyć fundacje i stowarzyszenia oraz grupy nieformalne (min. 5 mieszkańców) składające wnioski za pośrednictwem innych stowarzyszeń, domów kultury, klubów sportowych działających na obszarze Borów Niemodlińskich. Z wnioskami do Partnerstwa Borów Niemodlińskich mogą występować organizacje działające na terenie Gmin: Korfantów, Łambinowice, Niemodlin, Biała, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.

Maksymalna kwota dofinansowania:                    

Organizacja może otrzymać dofinansowanie do 6000 zł na jeden projekt (dotacja, przelewana jest na konto przed realizacją zadania).

Długość trwania projektu:                                                                                                               

Projekt powinien trwać  minimum 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy w okresie od 1 VII 2014 r. do 28 II 2015 r.

Wkład własny:

Wymagany jest wkład własny w wysokości 25%, w tym wkład finansowy w wysokości min. 5% wnioskowanej kwoty pomocy (przy 6000 zł wynosi 300 zł), pozostały wkład to wkład niefinansowy w postaci pracy własnej wolontariuszy lub rzeczowy w wysokości min. 20%

Jak i gdzie składać wnioski:

Wnioski należy składać od 6 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. za pomocą  generatora internetowego dostępnego na stronie www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl w zakładce „Złóż wniosek”, lub bezpośrednio ze strony programu www.system.dzialajlokalnie.pl. Przed wypełnieniem wniosków należy zarejestrować się w generatorze podać swojego maila. Zachęcamy też do wcześniejszej pracy nad wnioskiem na wersji papierowej, którą można pobrać ze strony www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl w zakładce „Dokumenty.

Załączniki do wniosków:

Do wniosku nie załączamy dodatkowych dokumentów. Nie ma możliwości dołączania zdjęć, projektów technicznych czy kosztorysów.

Ważne terminy:

  • ostatni dzień składania wniosków to 6 VI 2014 r. (piątek),
  • ocena i korekta formalna wniosków do 13 VI 2014 r. (piątek),
  • ocena merytoryczna i ogłoszenie wyników konkursu do 24 VI 2014 r. (wtorek),
  • wręczenie grantów odbędzie się 27 czerwca 2014 r. (piątek).

 

MM/JG