Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 27-05-2014 09:51

Zabawkowe szaleństwo Biedronek

„Oddział unijny” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie wzbogacił się o dodatkowe zabawki i pomoce dydaktyczne , a także sprzęt. Wszystko to w ramach projektu  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszam do galerii.

 

 

JG