Dziś są imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana
Wybierz język:
 30-06-2014 11:40

Oddanie do użytku zabytkowej remizy w Korfantowie

30 czerwca 2014 roku oddano do użytku budynek zabytkowej remizy, który został przebudowany w ramach projektu p.n. „Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”. Prace budowlane rozpoczęły się w 2013 roku. W budynku będą się mieściły biblioteka oraz czytelnia z salą komputerową.

W uroczystym otwarciu uczestniczył między innymi Wicewojewoda Antoni Jastrzębski, Jerzy Dunaj - członek Zarządu Powiatu Nyskiego, Tadeusz Chrobak – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz.
Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać przemowy, którą wygłosił Profesor Stanisław Sławomir Nicieja. W czasie uroczystości w jednej z sal zabytkowej remizy wystawione były przedwojenne pocztówki z miejscowościami Gminy Korfantów z kolekcji ks. Zbigniewa Zalewskiego.

W ramach zadania wykonano rewaloryzację zabytkowego budynku z przystosowaniem na potrzeby centrum społeczno-kulturalno- edukacyjnego (w tym biblioteka i czytelnia) przy jednoczesnym poszerzeniu obiektu w kierunku zachodnim (parterowa zabudowa kanału). Na parterze przewidziano salę biblioteczną, hol ekspozycyjny, kotłownię gazową, węzeł sanitarny, komunikację wewnętrzną. Na piętrze obiektu zaprojektowano czytelnię z wydzieloną salą komputerową, pomieszczenia biurowo-gospodarcze, węzeł sanitarny i komunikacje wewnętrzna. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom tj wbudowaniu platformy dźwigowej z obiektu będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Planuje się jeszcze w 2014 roku w północnej części terenu wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej, nasadzenie drzew z osłonami oraz zieleni urządzonej, montaż ławek, słupa ogłoszeniowego, a także oddzielenie tej części od drogi powiatowej stylizowanymi słupkami z łańcuchami.

W budynku oprócz podstawowej funkcji biblioteczno-czytelniczej będzie możliwość prowadzenia ekspozycji wielotematycznych np. popularyzujących lokalną sztukę, historię, a także organizowanie wydarzeń i zajęć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych.