Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 28-07-2014 14:58

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miejski rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku, które są realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu jest usprawnienie działania administracji gminnej. Podstawą opracowania dobrej Strategii jest rzetelna analiza potrzeb. Państwa opinie wyrażone w niniejszej ankiecie będą cennym wsparciem dla Zespołu ds. aktualizacji Strategii – pomogą trafnie określić kluczowe problemy gminy Korfantów oraz wyznaczyć właściwe wyzwania i cele rozwojowe dla naszej społeczności.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną przekazane do podsumowania niezależnemu zespołowi ekspertów realizujących projekt.

Jednocześnie informujemy, że projekt powstającej Strategii Rozwoju Gminy Korfantów na lata 2014-2020 zostanie Państwu przedstawiony w ramach konsultacji społecznych w trzecim kwartale bieżącego roku.

Przejdź do wypełniania ankiety ...