Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Wybierz język:
 04-08-2014 11:07

Demontaż wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korfantów

18 lipca 2014 r. Gmina Korfantów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Korfantów – V nabór.

            Od 28 lipca do 1 sierpnia przedsiębiorstwo „T-tell” Tomasz Wieczorek z Bielska – Białej dokonała demontażu 2330,72 m2 (ok. 26 ton) eternitu z obiektów osób fizycznych oraz obiektu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Wyroby te zostały zdemontowane w trzech miejscowościach: Korfantów, Piechocice i Włostowa.

            Całkowita wartość zadania oszacowana została na 27 484,53 zł brutto, z czego 37,32% (10 256,00 zł) stanowi dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 35% (9619,58 zł) dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz 27,68% (7608,95) wkład własny właścicieli nieruchomości.

Ilość zdemontowanego i odebranego eternitu przedstawia się następująco:

Korfantów – 488,72 m2 (ok. 5,38 ton)

Piechocice – 242 m2 (ok. 2,66 ton)

Włostowa – 1600 m2 (17,60 ton).

SAM_1971.jpeg SAM_1975.jpeg SAM_1997.jpeg SAM_2000.jpeg SAM_2002.jpeg