Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 04-08-2014 11:22

Informacja z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Pomimo wakacyjnej przerwy Rada Miejska w Korfantowie w przedostatni dzień lipca obradowała na 48 sesji w obecnej kadencji.

 Jednak przed rozpoczęciem merytorycznym obrad sesji,   tuż po jej otwarciu   Rada Miejska, a  w jej imieniu Przewodniczący Pan  Ryszard Duś  uroczyście podziękował  Pani Zofii Cichoń – radcy prawnemu Urzędu Miejskiego w Korfantowie  za wieloletnią  pracę na rzecz samorządu gminnego, w tym za obsługę prawną Rady oraz złożył na jej ręce serdeczne życzenia w związku z przejściem,  po ponad 40 latach pracy  na zasłużoną emeryturę. Brawami na stojąco podziękowania złożyli wszyscy uczestnicy sesji.

Wzruszona  i jak podkreślił Przewodniczący Rady  ,,najmłodsza emerytka”  również   podziękowała Radzie za długoletnie zaufanie mówiąc, że działając w samorządzie i proponując poszczególne rozwiązania nigdy nie miała na celu  działania na jego szkodę, wręcz przeciwnie starała się dbać o jego interesy i ich chronić zwłaszcza, że interpretowanie prawa sprawia trudność nawet organom, które  prawo tworzą i mają chronić.

Następnie Sekretarz Gminy zapoznał  zgromadzonych z informacją o pracy miedzysesyjnej Burmistrza Korfantowa, a radni zgłosili szereg zapytań, które dotyczyły w szczególności:

- zablokowania drogi transportu rolnego przez jednego z mieszkańców Przydroża Wielkiego;

- funkcjonowania ,,Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”, gdzie i kto może  składać wnioski o jej wydanie;

- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i terminu jego otwarcia dla mieszkańców;

- złego stanu ławek na stadionie miejskim oraz innych prac które należy wykonać na tym obiekcie;

- terminu zlecenia projektu przebudowy  remizy w Starej Jamce na świetlicę;
- niedziałającej syreny alarmowej w byłej  jednostce OSP w Starej Jamce;

- szkodliwego oddziaływania na budynki mieszkalne rowu powiatowego we Włostowej;

-  terminu napraw dziur w drogach w Przechodzie;

- przycięcia drzew na trasie Niesiebędowice-Budzieszowice i Niesiebędowice- Korfantów oraz w samym Korfantowie;

- sposobu dalszego zagospodarowania pomieszczeń po byłej bibliotece w Korfantowie (w budynku Domu Kultury).

Rada Miejska podjęła także uchwały zmieniające  wielkości budżetu Gminy Korfantów w roku bieżącym oraz  przychyliła się do wniosku Burmistrza Korfantowa o nadanie tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”:

- Pani Dorocie Spyrze z Rzymkowic;

- Panu Tadeuszowi Kolonce z Jegielnicy;

- Panu Stanisławowi Bednarczykowi  z Węży podejmując stosowne uchwały.

Tytuły zostaną wręczone podczas sesji uroczystej w dniu 13 sierpnia br.

            Rada pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji ”Korfantów” na obszarze gminy Korfantów i likwidacji dotychczasowej aglomeracji  ”Korfantów” oraz projekt uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie podziału Powiatu Nyskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

IMG_3390.jpeg IMG_3388.jpeg IMG_3389.jpeg