Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 07-08-2014 09:31

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie może być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres ,

- faxem  na nr 77 434 38 17,

- drogą  pocztową,

- lub dostarczenie osobiście do siedziby Urzędu – sekretariat, Rynek 4, 48-317 Korfantów

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie tutejszego Urzędu (np. e-mail, faks) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych przy wykorzystaniu druku udostępnionego poniżej.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

W Urzędzie Miejskim w Korfantowie jest zatrudniona 1 osoba przeszkolona w zakresie SJM (kurs elementarny):

Załącznik: DOCFormularz (59,50KB)