Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 18-08-2014 08:51

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Informuję, że do 15 września 2014 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia socjalne na rok szkolny 2014/ 2015, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 456 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Jednocześnie komunikuję, że stypendium szkolne realizowane będzie poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica (z dopiskiem zawierającym imię i nazwisko ucznia/dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie (II piętro, pokój nr 13) tel. 77/ 43 43 820-823 wew. 42.

DOCMateriał informacyjny dla starających się o stypendium szkolne w gminie Korfantów na rok szkolny 2014/2015 (26,50KB)

 

                                                                                                                          Burmistrz Korfantowa

                                        /-/ Zdzisław Martyna

Korfantów, 18. 08. 2014r.