Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 28-08-2014 14:54

Wybory samorządowe zarządzone, czas przygotowań rozpoczęty!

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia br. pod  poz. 1134  rozpoczęły się przygotowania do sprawnego zorganizowania  głosowania  w dniu 16 listopada 2014r.  podczas którego również i nasi mieszkańcy wybiorą radnych Rady Miejskiej w Korfantowie oraz Burmistrza Korfantowa.

Dzień ogłoszenia aktu wyznacza początek kampanii wyborczej oraz stwarza możliwość składania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych.

            Nadmienić przy tematyce wyborczej należy zmiany w obowiązujących przepisach, które przede wszystkim bardziej niż dotychczas zaostrzają prowadzenie gospodarki finansowej przez komitety wyborcze. Jest to szczególnie istotne, gdyż nieprawidłowe rozliczenie się na podstawie sprawozdania może nieść za sobą także odpowiedzialność karną. Ponadto osoba wskazana przez komitet na ww. funkcję ponosi jako jedyna  z komitetu odpowiedzialność materialną.

            Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 8 września 2014r. Komisarz Wyborczy w Opolu II  będzie przyjmował zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych.

            Do 7 października 2014r. do godz. 24.00  należy zgłaszać Miejskiej Komisji Wyborczej, która siedzibę będzie miała w Urzędzie Miejskim w Korfantowie (Rynek 4).

 listy kandydatów na radnych odrębnie dla każdego z okręgów.

Kandydując pamiętać należy o obowiązku wynikającym z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 ze zm.) dotyczącym składania oświadczeń majątkowych.

 Burmistrz, radny składa oświadczenie majątkowe: na początku kadencji, następnie corocznie w każdym roku kadencji   i na 2 miesiące przed końcem kadencji.  Osoby te zatem nie tylko zobowiązani są do wykazywania swoich dochodów, nieruchomości, zobowiązań kredytowych, ale aby udowodnić kwoty przez siebie wykazane muszą dołączyć do tych oświadczeń PIT za rok poprzedni.  Oświadczenia te są następnie weryfikowane przez właściwe Urzędy Skarbowe, a mieszkańcy zapoznawani są z analizą tych oświadczeń, stąd prośba, aby osoby które będą chciały kandydować świadomi byli także tych obowiązków!

Do 17 października 2014 r. również do godz. 24.00 Miejska Komisja Wyborcza w Korfantowie przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów na najważniejsze stanowisko w gminnym samorządzie – burmistrza, który zgodnie z ustawą jest organem wykonawczym gminy.

Do 27 października 2014r. Miejska Komisja Wyborcza w Korfantowie poda do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz zarejestrowanych kandydatach na burmistrza.

14 listopada 2014r. o godz. 24.00  zakończy się kampania wyborcza, a 16 listopada 2014 r. w godzinach 7.00-21.00 przeprowadzone zostanie głosowanie.

Zachęcam jednak wszystkich do lektury nie tylko Kodeksu wyborczego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. oraz ustawy o samorządzie gminnym oraz do czytania informacji bieżących dotyczących wyborów samorządowych, które publikowane będą na stronach:

- Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.korfantow.pl ;

- Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad/ i - Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu http://opole.pkw.gov.pl/.

 

Uruchomiony został także serwis informacyjny dla wyborców:

http://pkw.gov.pl/serwis-informacyjny-dla-wyborcow-dotyczacy-udzialu-w-glosowaniu-samorzad-2014/ .

 

 

Burmistrz Korfantowa

/-/ Zdzisław Martyna