Dziś są imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Wybierz język:
 02-03-2009 08:55

Informacje dla mieszkańców

Burmistrz Korfantowa przyjmuje interesantów w poniedziałki od 13.00 do 16.00.

Sekretarz urzędu i pracownicy urzędu przyjmują codziennie w godzinach pracy.

Kursy autobusów na terenie Gminy Korfantów

Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Korfantowie

Woda, ścieki, odpady

PDFTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf

Harmonogram wywozu odpadów

Plan pracy Rady Miejskiej:

Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 18-12-2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok

Formularze:

DOCWniosek z prośbą o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.doc

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych

Podatek rolny

Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Podatek leśny

Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny


 

Wszystkie uchwały  ...

 

Załatwianie spraw >>>