Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 07-08-2007 08:15

Rada Miejska i komisje

IMG_5217.jpeg

Rada Miejska w Korfantowie

Radni Rady Miejskiej w Korfantowie - kadencja 2014-2018:

1. Arndt Paweł Piotr
2. Byczkowski Bernard
3. Duś Ryszard Jan ryszard.dus@korfantow.pl
4. Gacek Piotr Józef
5. Kłokosińska Agnieszka Władysława
6. Krasoń Dominika Magdalena
7. Kulig Grażyna Wiesława
8. Maślanka Urszula
9. Misiura Jadwiga Stanisława
10. Miszczak Janina
11. Nasienniak Stanisław
12. Pępek Mateusz
13. Sikora Krystyna Barbara
14. Zawadzki Damian Jan
15. Żabiński Mariusz Janusz            

Organ wykonawczy:
Burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ryszard Duś

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Janina Miszczak i Stanisław Nasienniak

Komisje Rady Miejskiej:

  1. Komisja Rewizyjna
  2. Komisja Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych
  3. Komisja Gospodarcza, Finansowa i Ochrony Środowiska

Składy osobowe poszczególnych komisji

 

Podstawa prawna działania:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami;
- Statut Gminy Korfantów podjęty Uchwałą Nr XII/92/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25.09.2003 roku (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.korfantow.pl w zakładce Akty prawne.)

Uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie w Korfantowie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.korfantow.pl w zakładce Akty prawne w terminie 14 dni od podjęcia ich przez Radę Miejską.

W zakładce Akty prawne znajdują się także Protokoły z sesji Rady Miejskiej, natomiast nagrania audio publikowane są w serwisie Youtube.

W Biuletynie Informacji Publiczne dostępne są również oświadczenia majątkowe Radnych (www.bip.korfantow.pl w zakładce Finanse, a następnie oświadczenia majątkowe).

W Biurze Rady Miejskiej w Korfantowie ( Korfantów Rynek 4 pok. nr 11) dostępne są ponadto:
- rejestr uchwał Rady Miejskiej w Korfantowie;
- rejestr interpelacji i wniosków radnych;
- rejestr klubów radnych;
- protokoły z posiedzeń wszystkich Komisji stałych Rady.

Treści zgłoszonych interpelacji radnych zamieszczane są w zakładce Protokoły z sesji Rady Miejskiej.


Ponadto zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna, stąd też każdy obywatel ma prawo do wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia komisji.

Informacje dotyczące terminu sesji oraz jej godziny publikowane są na stronie www.korfantow.pl w zakładce -AKTUALNOŚCI- na 7 dni przed obradowaniem.

Informacje dotyczące terminów posiedzeń komisji stałych Rady dostępne są na stronie www.korfantow.pl w zakładce nadchodzące wydarzenia.

Oprac. E. Siwek