Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 29-09-2014 13:42

Poprawa systemu wodociągowego Gminy Korfantów obejmująca miejscowości Włostowa i Kuźnica Ligocka

prow-logo.gif

W dniu dzisiejszym tj. 29 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna i Skarbnik Gminy Joanna Szkudlarska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa systemu wodociągowego gm. Korfantów obejmująca miejscowości Włostowa i Kuźnica Ligocka” ze środków UE w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie Gospodarki wodno-ściekowej dla ostatniego naboru wniosków w obecnym okresie programowania.

Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, montażowych i odtworzeniowych w zakresie budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowości Włostowa i Kuźnica Ligocka wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej inwestycji.

Szacunkowy koszt operacji 390.709,14 zł, w tym kwota wnioskowanej pomocy 239.920,00 zł.

Realizacja zadania poprawi standard życia mieszkańców, wpłynie na udoskonalenie istniejącej sieci wodociągowej co przyczyni się do zapewnienia stałych dostaw wody pitnej mieszkańcom północno-wschodniej części gminy.