Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 03-10-2014 11:54

Konsultacje społeczne pierwsze spotkanie za nami!

W dniu 30 września br. w Urzędzie Miejskim w Korfantowie odbyło się spotkanie rozpoczynające konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. W spotkaniu uczestniczyło 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Korfantów. W trakcie spotkania organizacje mogły wyrazić  opinię, co do omawianego projektu oraz zgłaszać swoje propozycje do programu.

W dniu 7 października 2014 r. o godz. 1430 w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, sala narad (II piętro) odbędzie się spotkanie kończące konsultacje społeczne w/w programu, na które zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Korfantów.