Dziś są imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Wybierz język:
 10-10-2014 10:27

Konsultacje społeczne projektu „ Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” zakończone!

W dniu 7 października 2014 r. o godz. 1430 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyło się drugie spotkanie z organizacjami pozarządowymi kończące konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.  

PDFOgłoszenie o wyniku konsultacji w sprawie projektu "Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi" na 2015 rok (46,15KB)
 

            W spotkaniu uczestniczyło 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Korfantów. Podczas spotkania organizacje pozarządowe zostały zapoznane z projektem „Programu Współpracy …”, w którym zostały naniesione propozycje i uwagi organizacji pozarządowych złożone w trakcie konsultacji społecznych.  Organizacje pozarządowe wyraziły pozytywną opinię dotycząca projektu „Programu Współpracy …”, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Korfantowie.

IMG_4534.jpeg IMG_4536.jpeg IMG_4539.jpeg IMG_4544.jpeg IMG_4545.jpeg IMG_4553.jpeg