Dziś są imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Wybierz język:
 03-03-2009 08:40

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Wydział mieści się w budynku głównym urzędu przy ul. Rynek 4.

Ewelina Siwek - Naczelnik Wydziału
tel. 77 4343820 w. 33

Bożena Wolak - Stanowisko ds. kadr, szkolenia i BHP
tel. 77 4343820 w. 45

Patrycja Pejas - Stanowisko ds. obywatelskich
tel. 77 4343820 w. 51

Renata Radom - Stanowisko ds. kancelaryjnych
tel. 77 4343820 w. 31

Dominika Furmankiewicz - Stanowisko ds. integracji europejskiej i promocji
tel. 77 4343820 w. 52

Piotr Kalicun - Informatyk, zastępca naczelnika wydziału
tel. 77 4343820 w. 52

Dorota Sosulska - Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
tel. 77 4343820 w. 52

Piotr Bugaj - Komendant Gminny OSP tel. 77 4343820 w. 52

Zakres zadań i kompetencji  określa Regulamin Organizacyjny.