Dziś są imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
Wybierz język:
 03-10-2006 13:18

Wydział Planowania, Rozwoju Budżetu i Finansów

WYDZIAŁ PLANOWANIA, ROZWOJU BUDŻETU I FINANSÓW

Wydział mieści się w budynku administracyjnym przy ul. Reymonta 4
tel. 77 43 43 811, 77 43 43 812, 77 43 43 814, 77 43 43 815.

Joanna Szkudlarska - Skarbnik Gminy - Główny księgowy 
tel. wewn. 23

Ewa Dendewicz - Stanowisko ds. księgowości budżetowej, zastępca głównego księgowego 
tel. wewn. 26

Joanna Kobylańska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej 
tel. wewn. 25

Eugenia Krzympiec - Stanowisko ds. księgowości budżetowej 
tel. wewn. 25

Ewa Buńko - Stanowisko ds. księgowości budżetowej 
tel. wewn. 26

Małgorzata Gudzikowska - Stanowisko ds. płac 
tel. wewn. 21

Anna Wilczek - Stanowisko ds. płac 
tel. wewn. 21

Ewelina Słowik - Stanowisko ds. księgowości budżetowej 
tel. wewn. 26

Agnieszka Wiciak - Stanowisko ds. inwentaryzacji majątku gminy 
tel. wewn. 25

Kamila Mrozińska - Stanowisko ds. obsługi kasowej, 
tel. wewn. 22

Referat podatków i opłat lokalnych
Monika Siwek
- Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych
tel. wewn. 24

Agnieszka Serduni - Stanowisko ds. wymiaru podatków 
tel. wewn. 24

Anna Kobylańska - Stanowisko ds. wymiaru podatków 
tel. wewn. 24

Bronisława Gajewska - Stanowisko ds. księgowości podatkowej 
tel. wewn. 24

 Zakres zadań i kompetencji  określa Regulamin Organizacyjny.