Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 02-12-2014 11:43

Nowa rada i burmistrz zaprzysiężeni

1 grudnia 2014 roku przejdzie do historii gminy nie tylko jako pierwszy dzień rozpoczęcia pracy przez VII już kadencję Rady Miejskiej w Korfantowie, ale przede wszystkim pierwszy dzień służby  nowego Burmistrza Korfantowa Pana Janusza Wójcika.

         Po otwarciu  obrad I sesji przez Panią Grażynę Kulig  (radną najstarszą wiekiem) wszyscy obecni na sali goście zapoznani zostali z informacją dotyczącą organizacji wyborów samorządowych przedstawioną przez Pana Kazimierza Suchodolskiego-Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie, później 15 nowych radnych (z których 12 wcześniej nigdy nie pracowało w najwyższym organie uchwałodawczym gminy)  otrzymało z rąk Przewodniczącego zaświadczenia o wyborze, a następnie  złożyło uroczyste ślubowanie.

Po ślubowaniu radnych, stwierdzeniu prawomocności obrad  przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie, którym w głosowaniu tajnym wybrany został  Pan Ryszard Duś. Wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali Pani Janina Mieszczak oraz Pan Stanisław Nasienniak.

Zgodnie z porządkiem obrad ustalonym przez Komisarza Wyborczego w Opolu II  w dalszej części posiedzenia Pan Janusz Wójcik złożył ślubowanie  i oficjalnie zaprzysiężony został na Burmistrza Korfantowa.  W swoim wystąpieniu  podziękował za wybór jego osoby nawiązał do swojego programu wyborczego podkreślając, że będzie starał się ponadto być burmistrzem, którego drzwi gabinetu  otwarte będą  dla wszystkich mieszkańców gminy.

Następnie odbyło się symboliczne przekazanie klucza do bram gminy przez odchodzącego z urzędu Burmistrza Korfantowa Pana Zdzisława Martyny Panu  Januszowi Wójcikowi. Burmistrz Martyna złożył przy tej okazji podziękowania  oraz serdeczne życzenia dla wszystkich osób, które będą zarządzały gminą i będą działały dla dobra ogółu mieszkańców nie patrząc na interes własny.

 Poniżej wykaz  Radnych Rady Miejskiej w Korfantowie, którzy złożyli  ślubowanie, treść ślubowań radnych i Burmistrza Korfantowa oraz cała sesja zdjęć z obrad I sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Korfantowie w kadencji 2014-2018:

1. Arndt Paweł Piotr                                               

2. Byczkowski Bernard                                          

3. Duś Ryszard Jan                                     

4. Gacek Piotr Józef                                               

5. Kłokosińska Agnieszka Władysława       

6. Krasoń Dominika Magdalena                   ­

7. Kulig Grażyna Wiesława                         

8. Maślanka Urszula                                               

9. Misiura Jadwiga Stanisława                                  ­

10. Miszczak Janina                                    

11. Nasienniak Stanisław                            

12. Pępek Mateusz                                     

13. Sikora Krystyna Barbara                                               ­

14. Zawadzki Damian Jan                           

15. Żabiński Mariusz Janusz            

 

Ślubowanie radnych:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

 

Ślubowanie Burmistrza:

,,Obejmując urząd Burmistrza Korfantowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Korfantów.”

 

 

Opracowała:

E. Siwek