Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 09-12-2014 11:31

Komisje stałe Rady wybrane, praca merytoryczna rozpoczęta!

8 grudnia br. podczas II sesji Rady Miejskiej w Korfantowie radni ustalili, a następnie uchwałami potwierdzili składy osobowe oraz zakresy zadań poszczególnych - czterech komisji Rady Miejskiej w Korfantowie.

Po raz pierwszy radni poruszyli również kwestie najbardziej nurtujące miejscowości z których pochodzą, zgłaszając wnioski dotyczące w szczególności:

- przedstawienia szczegółowego rozliczenia kosztów ogrzewania na osiedlu Parkowa w Korfantowie;

- poprawy stanu dróg w : Rzymkowicach, Kuźnicy Ligockiej, Przechodzie, Węży, Gryżowie, Ścinawie Małej;

- przycięcia gałęzi drzew we Włostowej;

- lepszego dostosowania przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych dzieci z Przechodu.

         Zgłoszono również wniosek dotyczący przedstawienia schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego dla nowo wybranych radnych.

Rada przyjęła także dwa protokoły z sesji poprzednich.

Poniżej przedstawiam składy osobowe stałych komisji Rady oraz zakresy zadań:

 

Komisja Rewizyjna:

1. Pan Paweł Arndt

2. Pan Bernard Byczkowski

3. Pani Dominika Krasoń

4. Pani Urszula Maślanka

5. Pan Mariusz Żabiński

 1. Zadania obligatoryjne:
  1. kontrola rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
  2. kontrola Burmistrza i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych,
  3. kontrola działalności administracji samorządowej z punktu widzenia rzetelności i terminowości obsługi interesantów oraz przestrzegania obowiązujących przepisów, Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
  4. badanie zasadności skarg na Burmistrza na zlecenie Rady Miejskiej.
 2. Zadania fakultatywne:
  1. kontrola trybu składania zamówień publicznych,
  2. kontrola wykonania usług i robót budowlano-montażowych na rzecz Gminy,
  3. kontrola gospodarki mieniem gminnym,
  4. kontrola wykonania zadań własnych Gminy przez jednostki organizacyjne Gminy,
  5. kontrola wykonania zadań na rzecz Gminy przez inne podmioty.

 

Komisja Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych:

1. Pan Paweł Arndt

2. Pani Jadwiga Misiura

3. Pani Janina Miszczak

4. Pani Krystyna Sikora

5. Pan Mariusz Żabiński

Przedmiotem działania Komisji są sprawy:

 • oświaty i wychowania,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i rekreacji oraz wypoczynku,
 • zdrowia i opieki społecznej,
 • samorządów wiejskich,
 • współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

 

Komisja Rozwoju Budżetu i Finansów :

1. Pan Bernard Byczkowski

2. Pani Dominika Krasoń

3. Pani Urszula Maślanka

4. Pan Stanisław Nasienniak

5. Pan Damian Zawadzki

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:

 • budownictwa i gospodarki przestrzennej,
 • bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego,
 • planowania i realizacji budżetu Gminy.

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Pan Ryszard Duś

2. Pan Piotr Gacek

3. Pani Agnieszka Kłokosińska

4. Pani Grażyna Kulig

5. Pan Mateusz Pępek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:

 • rolnictwa,
 • leśnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki wodnej.

 

Opracowała: E. Siwek