Dziś są imieniny: Joanny, Ksawerego, Luizy
Wybierz język:
 01-02-2007 09:12

3.1 OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

        W dniach 25 - 26 stycznia 2005 roku w Domu Kultury w Korfantowie odbyły się dwudniowe warsztaty, organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, której przedstawicielem był Pan Ryszard Borys z Katowic. Celem warsztatów było przygotowanie wieloletniego programu współpracy (Karty Współpracy) oraz rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). W spotkaniu udział wzięły osoby reprezentujące samorząd oraz organizacje działające na terenie Gminy Korfantów, tj.:

  • Koło Gospodyń Wiejskich
  • Ludowe Zespoły Sportowe
  • Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
  • Ochotniczą Straż Pożarną
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Pracownicze Ogrody Działkowe
  • Radę Miejską
  • Towarzystwo Regionalne Ziemi Korfantowskiej
  • Urząd Miejski

02.jpeg 03.jpeg

W dniu 28 listopada br. w Domu Kultury w Korfantowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi w celu skonsultowania projektu Programu Współpracy z organizacjami na 2006 rok.

001.jpeg