Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 09-01-2015 11:35

Archiwum aktualności - 2011 rok

 • 16-12-2011 11:50

  Bezpłatne szkolenie dla osób niepełnosprawnych

  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób niepełnosprawnych w Opolu zaprasza osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Profesjonalny pracownik NGO”.
  Zapisy przyjmowane są mailowo (), telefonicznie (77 453 64 81 wew. 391) lub osobiście (w siedzibie Centrum – pok. 415) do dnia 19 grudnia do godziny 12:00.

  Czytaj dalej
 • 09-12-2011 15:08

  Zaproszenie do składania ofert

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano zaproszenia do składania ofert na:

  • na dostawę koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników projektu Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel
  • dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas IV-VI w ramach projektu nr 1/POKL/9.1.2/62/2011 pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy Obywatel”
  • na druk i dostawę plakatów promujących projekt oraz wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych na urządzenia i sprzęt zakupionyw ramach projektu nr 1/POKL/9.1.2/62/2011 pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy Obywatel”
  • środki czystości dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawie projektu pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”
  • materiały biurowe oraz tusze do drukarek dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawie projektu pn. „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”
  Czytaj dalej
 • 08-12-2011 14:32

  Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”

  Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę edukacyjną do przeprowadzenia zajęć w zakresie bloku artystycznego pn. „Sztuka niejedno ma imię” – warsztaty teatralne w Szkole Podstawowej we Włodarach w ramach projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
   
  Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, drogą mailową na adres edukacja@korfantow.pl lub faxem - tel 77/4343817.
   
  Termin składania ofert upływa 15.12.2011r. Decyduje dzień wpływu na sekretariat lub otrzymania oferty mailem lub faxem.

  Poniżej do pobrania charakterystyka zamówienia oraz formularz oferty cenowej wraz z załącznikami.

  Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Czytaj dalej
 • 07-12-2011 15:04

  Zaproszenie do składania ofert cenowych na dowóz uczestników na zajęcia w ramach projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”

   Zapraszamy do składania ofert cenowych na najem 2 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, drogą mailową na adres edukacja@korfantow.pl lub faxem - tel 77/4343817.
  Termin składania ofert upływa 14.12.2011r. Decyduje dzień wpływu na sekretariat lub otrzymania oferty mailem lub faxem.

  Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

  Czytaj dalej
 • 07-12-2011 12:51

  Uwaga przedsiębiorco !

   Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
  45 – 064 Opole, ul. Damrota 4

  ZAPROSZENIE

   PUNKT KONSULTACYJNY
  Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości”
  zaprasza
  przedsiębiorców
  oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
  w tym także osoby bezrobotne, uczące się, rolników
  do skorzystania z bezpłatnej usługi informacyjnej,
  która świadczona będzie dnia 14 grudnia 2011
  w godzinach 10.00-14.00
  w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie

  Czytaj dalej
 • 02-12-2011 14:43

  Warsztaty Fundacji Wspomagania Wsi

  Informuję, że Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła nabory na warsztaty skierowane do organizacji pozarządowych, działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Warsztaty odbywać się będą w zakresie zarządzania projektami społecznymi, planowania i realizacja projektów społecznych i partnerstw, komunikacji w społeczności lokalnej.

  Czytaj dalej
 • 02-12-2011 14:38

  VII edycja konkursu w ramach programu „ Razem Możemy Więcej”

  Informuję, że Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił VII edycję konkursu wniosków w ramach programu "Razem Możemy Więcej". Wnioski należy składać do 5 stycznia 2012 roku. Jednocześnie informuję, że w tej edycji konkursu nastąpiły zmiany regulaminu konkursu oraz uległ zmianie formularz wniosku. W regulaminie wprowadzono preferencje dla projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Na dofinansowanie takich projektów Fundacja wydzieliła kwotę 100 000 zł. Więcej informacji oraz regulamin do pobrania wraz z wnioskiem na stronie internetowej http://www.efrwp.pl

  Czytaj dalej
 • 02-12-2011 14:12

  Informacja nt. XV sesji rady Miejskiej w Korfantowie

  30 listopada br. odbyły się już XV obrady sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny J. Oleś) oraz 20 sołtysów oraz zaproszeni goście. Porządek sesji przedstawiał się następująco ...

  konwent 098.jpeg   konwent 101.jpeg   konwent 103.jpeg

  Czytaj dalej
 • 02-12-2011 12:28

  Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji

  Miło jest Nam poinformować, że 29 listopada 2011 roku Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna odebrał na uroczystej Gali w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji nadany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

  Zobacz: PDFCertyfikat Samorządowy Lider Edukacji (602,16KB)

  _DSC3481.jpeg _DSC3482.jpeg _DSC3485.jpeg IMG_7933.jpeg

  Czytaj dalej
 • 29-11-2011 10:16

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!

  wykrzyknik.gif Informuję ,że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku ,o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U z 2010 r Nr 220 poz.1447/ z późniejszymi zmianami , z dniem 1 stycznia 2012 roku, następuje zmiana organu ewidencyjnego działalności gospodarczej z dotychczasowego Burmistrza Korfantowa na organ ewidencyjny prowadzony przez Ministra Gospodarki.
  Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej oraz dokonanie wszelkich zmian z jej prowadzeniem będą obsługiwane przez tut. Urząd Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji pok. nr 7.
  Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona będzie w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Gospodarki.

  Czytaj dalej